Prosjektledelse

En betydelig andel av vår verdiskapning i offentlig og privat sektor finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Det finnes små og store prosjekter. Prosjektene kan også variere på hvilke oppgaver som skal løses fra konkrete leveranseprosjekter til utviklingsprosjekter. Høgskolen i innlandet og Fagakademiet tilbyr nå nettstudiet Prosjektledelse (7,5 s tp.) som består av en fellessamling med etterfølgende nettbasert undervisning med oppgaveløsning og veiledning underveis. Studiet er formet  slik at de fleste kan kombinere dette med en hektisk arbeidshverdag.

 

For hvem

Primært ansatte i offentlig sektor, men studiet vil også være aktuelt for ansatte i privat og/eller frivillige/ideelle organisasjoner som har ansvar for eller på annen måte er involvert i endrings- og utviklingsarbeid. 

Formål

Nettstudiet Prosjektledelse er utviklet for å kunne tilføre ansatte og ledere grunnleggende prosjektkompetanse og samtidig møte studentene der de er slik at de kan øke sin prosjektkompetanse samtidig som de er i jobb.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Varighet og studieform

Studiet er organisert som samlingsbasert deltidsstudium og vil gå over ett semester og gir 7,5 studiepoeng.


Studiet gjennomføres med én oppstartssamling à 2 dager. Samlingen vil foregår på dagtid, med en varighet av 7 timer pr. dag. I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier og arbeid med nettoppgaver som en del av læringsprosessen.

Forberedelser

Det er en fordel om studentene har et prosjekt de er involvert i på sitt arbeidssted, men dette er ikke noe absolutt krav. Om studenten skulle ha et prosjekt kan aktuelle prosjektdokumenter eller en kort beskrivelse av prosjektet (1/2 A4-side) medbringes til fellessamlingen.

Innhold

 • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 • Funksjoner og roller i et prosjekt
 • Interessentanalyse
 • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 • Håndtering av usikkerhet og risiko
 • Prosjektstyringsverktøy
 • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 • Kommunikasjon og konfliktløsning

Organisering og arbeidsform

 • Forelesninger
 • Streamede forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Oppgaveskriving
 • Bruk av digital læringsplattform