Helselederutdanning (Lederutdanning helse og omsorg)

Praktisk lederutdanning for nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten

Om studiet

Vi tilbyr ledere i helse- og omsorgstjenestene en årsenhet videreutdanning i ledelse. Utdanningen er et samarbeid mellom RO, Fagakademiet og Høgskolen Innlandet. Utviklingen av denne utdanningen startet i 2007 og bakgrunnen var at vi så et behov for en egen lederutdanning for ledere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Etter hvert har vi videreutviklet konseptet slik at det også kan tilpasses generell lederutdanning i hele kommunen, dersom oppdragsgiver skulle ønske det.

Utdanningen består av 8 emner á 7,5 studiepoeng og gjennomføres i kommunen. De enkelte fagemnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis. Emnene (3+7 og 4+8) er også slått sammen, slik at man kan ta disse som "sammenslåtte emner" på 15 studiepoeng.

I tillegg kan vi tilby to fordypningsemner (modulene 9 og 10, begge på 15 studiepoeng), som sammen med årsstudiet kan godkjennes som fordypning i en "fri bachelorgrad".

Lederutdanningen vil gjennomføres på deltid, dvs. at opplegget uansett om en gjennomfører et enkeltemne eller hele programmet, så kan dette gjennomføres samtidig som en arbeider i 100 % stilling. Terskelen for å kunne benytte programmet er svært lav, og kan også gi deltakerne/studentene en kompetanse som kan komme godt med til senere anledninger.

Studieplanene tar utgangspunkt i særlige problemstillinger knyttet til helse- og omsorgstjenestene. Når et av emnene handler om for eksempel strategisk kompetanseplanlegging, betyr dette at forelesninger og praktiske oppgaver er rettet inn mot kompetanseplaner og kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene.

Opplegget i utdanningen er svært fleksibel. Den kan gjennomføres av ledere i egen kommune, sammen med nabokommuner, i fylkesmannens regi eller i regi av andre samarbeidskonstellasjoner. Man kan kjøpe så mange emner man ønsker og emnene kan settes sammen i den rekkefølgen man synes passer best lokalt.

Her kan du se deltakere fra Bømlo fortelle om sine erfaringer og opplevelser med helselederutdanningen. 

Brosjyren «Lederutdanning helse og omsorg» finner du her

Årsstudiet består av åtte emner á 7,5 studiepoeng:

Emne 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter

Emne 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling 

Emne 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

Emne 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

Emne 5: Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Emne 6: Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Emne 7: Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Emne 8: Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

Emner på 15 studiepoeng

Emne 3 + 7: Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Emne 4 + 8: Samhandling, kriser og konflikthåndtering for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Emne 9: Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten 

Emne 10: Coachende lederskap

Kontaktpersoner

Følgende personer i Fagakademiet kan kontaktes om lederutdanningen:

Øst:

Ottar Høier -  Mobil 917 14 190

Sør:

Rasmus Verlo - Mobil 905 55 884

Vest:

Synnøv Karlsen - Mobil 977 82 857
Lillian Nisja Lundeby - Mobil 418 05 333

Midt:

Lars Metlid - Mobil 404 17 203

Nord:

Rune Mathiassen - Mobil 908 86 095

Les mer om Lederutdanningen

Referanser Lederutdanning helse og omsorg

Bømlo kommune

Kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal

Tlf 53 42 30 53/ 480 29 947

Rådgjevar Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm

Tlf 53 04 30 69/ 489 99 937

Flora kommune

Kommunalsjef norunn.stavo@flora.kommune.no

Tlf 415 36 120

Ringsaker kommune

Helse- og omsorgsrådgiver Ingvild Røe

Tlf 62 33 50 00, 62 33 53 06 og 93 02 15 51

Sør-Odal kommune

Morten Einarsrud

Tlf  62968012 / 40435304

Løkta Midt-Troms

Daglig leder Lena Røsæg Olsen

Tlf 488 46671

RKK-Vesterålen

Fagkonsulent Hans-Arne Norbakk

Tlf 468 87660

Orkdal kommune

Sissel Høydal

Tlf  991 60 502

Midtre Gauldal kommune

Kristin Grindstuen

Tlf 913 05 938