Lederutdanning for barnehagesektoren - Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av lederferdigheter (7,5 studiepoeng)

Lederutdanning for barnehageledere er en praktisk lederutdanning som er svært populær.

Om studieemnet

Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet har utarbeidet studiet "Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av lederferdigheter" (7,5 stp.) for ledere i barnehagesektoren. Vi har gjennomført dette emnet i Lofoten og for flere kommuner i Oppland med meget gode tilbakemeldinger.
Studiet består av 2 samlinger á 2 dager med hjemmeoppgave mellom samlingene. Eksamen er en individuell oppgave over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes til bestått/ikke bestått. Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning (og lederutvikling) som de aller fleste deltakerne har formalisert med studiepoeng. Dette studiet gjennomføres kun etter bestilling med minimum 20 deltakere (maksimum 30). De to samlingene gjennomføres lokalt der bestiller ønsker. Under samlingene legges det vekt på refleksjon, aksjonslæring og øvelser da ferdighetstrening er viktig for utvikling av lederferdigheter.

For hvem

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen barnehagesektoren

Fordeler for deg

Fagakademiet gjennomfører dette studiet for din organisasjon eller i ditt geografiske område. Denne utdanningen er desentralisert og kan tilpasses slik at du slipper reiser og planlegging av disse.

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kjennskap til forskjellige lederoller, lederfunksjoner og ledelsesformer og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis
 • Kunnskap om distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse og ledelse av myndiggjorte medarbeidere i praksis
 • Forståelse for sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå for å utøve delegert ledelse

Ferdigheter

 • kan reflektere over egen lederpraksis og å se denne i sammenheng med andres praksis
 • kan utvikle eget lederskap og egne lederferdigheter ved bruk av refleksjon - kan kommunisere med - og veilede medarbeidere på et profesjonelt nivå 

Generell kompetanse

 • Kandidaten forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag

Innhold

Relasjonell ledelse

 • Handlingskompetanse, refleksjonskompetanse, forskning i egen praksis
 • Utvikling av eget lederutviklingsprogram
 • Veiledning og kommunikasjon
 • Bruk av basisgrupper

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere

 • Mestringsledelse
 • Teamledelse, selvledelse og operativ ledelse
 • Kjennetegn ved den myndiggjorte og umyndiggjorte medarbeider
 • Myndiggjøring i praksis

Utvikling av personlige lederferdigheter

 • Lederrolle og lederfunksjon
 • Ledelse og personlighet
 • Ledelsesform
 • En kontinuerlig prosess


Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor

 • Forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Hierarkisk vs. selvledelse på operativt nivå
 • Ledelse mellom makt og tillit
 • Identitetsbygging vs. nettverksdeltakelse

 

Kontaktperson i Fagakademiet

Ann-Elin Frantzen

Mobil 454 14 618/417 84 300
ann-elin.frantzen@fagakademiet.no