Ledelse og organisasjon

Ledelse og organisasjon

God ledelse skaper bedre tjenester

Studier innen ledelse og organisasjon

Fagakademiet har lang erfaring med lederutvikling i kommuner og virksomheter. Vi tror på en praktisk tilnærming og høy delaktighet blant deltakerne. Programmene tar utgangspunkt i lokale problemstillinger og gjennomføres i nærheten av dere.

Lederutdanning for barnehagesektoren

Lederutdanning for barnehageledere er en praktisk lederutdanning for nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen barnehagesektoren.

Les mer

Lederutdanning helse og omsorg

Praktisk lederutdanning for nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten

Les mer

Prosjektledelse

Studiet er utviklet for å kunne tilføre ansatte og ledere grunnleggende prosjektkompetanse og samtidig møte studentene der de er slik at de kan øke sin prosjektkompetanse samtidig som de er i jobb.

Les mer

Konflikthåndtering for skoleledere

Målet med dette utdanningsløpet er å gi gode og tidsriktige verktøy til de som jobber med skoleledelse

Les mer