Konflikthåndtering for skoleledere

Om utdanningen

Målet med dette utdanningsløpet er først og fremst å gi gode og tidsriktige verktøy til en skolesektor som er under kontinuerlig press fra samfunnet - på alle nivåer. Det stilles betydelige krav til skolen i dag. Sosial kompetanse er sidestilt faglig læring.

Mobbing skal ikke forekomme og både skoleledere og lærere skal kunne forebygge og møte alvorlige volds - og trusselsituasjoner i skolen. Over dette hviler arbeidsmiljøloven med sine krav om at alle, både elever og lærere, skal ha et forsvarlig, trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø.

Vi ønsker å bidra inn i denne hverdagen sammen med alle de dyktige foredragsholderne på kurset. Vi anerkjenner at det er krevende å være leder i skolen på alle nivåer.

Studiet kan også gjennomføres lokalt

Les mer om studiet i brosjyren

Læringsmål

  • Deltakerne skal være i stand til tidlig å identifisere situasjoner som kan eskalere til konflikt, og håndtere disse med egnede konfliktfaglige metoder og verktøy tilpasset den enkelte situasjon og kontekst.
  • Deltakerne skal kunne forstå fastlåste og krevende situasjoner i et HMS-perspektiv i forhold til egen skole.
  • Deltakerne vil være i stand til å forstå dynamikken i konflikter, og kjenne til ledende konfliktfaglige teorier.
  • Deltakerne vil i løpet av studiet få kartlagt sin egen konflikthåndteringsstil og få en mer bevisst holdning til hvordan en selv håndterer krevende situasjoner. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til emosjonenes rolle i konflikter og vil også utforske egne emosjoner i konflikt.
  • Deltakerne skal få praktiske verktøy til å bruke i konfliktforebyggende klasseromsledelse.
  • Deltakerne vil reflektere over skolelederes rolle i vanskelige og fastlåste situasjoner på arbeidsplassen, og som deltaker i forsoningsprosesser på ulike nivåer.
  • Deltakerne vil få en forståelse for hvordan man kan forebygge uheldig læringsmiljø på arbeidsplassen og i klasserommet.
  • Deltakerne vil få kjennskap til situasjonsbestemt ledelse knyttet til et HMS perspektiv, med særlig fokus på risiko og krisehåndtering.

Hvem passer studiet for?

Vi mener og tror at studiet egner seg for alle som er involvert i skoleledelse vil kunne ha utbytte av dette studiet.

Vi kan love deltakerne en spennende faglig reise gjennom det konfliktfaglige feltet. Erfaringene våre fra lignende studier forteller oss at deltakerne vil få en solid operasjonalisering i møte med krevende og fastlåste situasjoner.

Verktøyene er mange!

Kontaktperson i Fagakademiet

Ottar Høier

Mobil 917 14 190
ottar.hoier@fagakademiet.no