Studier

Fagakademiet tilbyr praksisorienterte og desentraliserte studier innenfor ulike fagområder. Målgruppen er søkere både med studiekompetanse og/eller realkompetanse. Studiene arrangeres og gjennomføres over hele landet i samarbeid med høgskoler og er tilrettelagt slik at de passer både for de med generell studiekompetanse og de med realkompetanse.

Fagakademiet har organisert gjennomføringen av studiene slik at du som ønsker å kombinere studium og arbeid, enkelt kan lykkes med det. Studiene passer både for deg som er nyutdannet og deg som har mange års yrkespraksis. Gjennom et studium får du muligheten til å videreutvikle dine teoretiske kunnskaper, eventuelt også praktiske ferdigheter. Du vil få utviklet kompetanse som er verdifull for deg som arbeidstaker og for din arbeidsgiver.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse. Krav til formell utdannelse eller bakgrunn kan variere for de forskjellige studiene. Den enkelte høgskole avgjør hvilke krav som stilles for hvert studium, men vanligvis er minimumskravet alder over 25 år og 5 års yrkespraksis

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid, Modul 2: Natur og friluftsliv 15 stp.

Bergen, 24.01.2020 - 8 dager
Mer informasjon
Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 31.12.2020 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag. Målet med dette utdanningsløpet er først og fremst å gi gode og tidsriktige verktøy til en skolesektor som er under kontinuerlig press fra samfunnet - på alle nivåer. Vi kan love deltakerne en spennende faglig reise gjennom det konfliktfaglige feltet. Erfaringene våre fra lignende studier forteller oss at deltakerne vil få en solid operasjonalisering i møte med krevende og fastlåste situasjoner.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Lederutdanning Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Studium i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi i oppvekstsektoren - 15 stp.

5 dager
Mer informasjon
Studiet er en grunnutdanning i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi med spesielt fokus på oppvekstsektoren. Dette er et samarbeid mellom Høgskolen  i Innlandet og Fagakademiet.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

4 dager
Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid - Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

11 dager
Mer informasjon
Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

7 dager
Mer informasjon
Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 stp)