Studier

Fagakademiet tilbyr praksisorienterte og desentraliserte studier innenfor ulike fagområder. Målgruppen er søkere både med studiekompetanse og/eller realkompetanse. Studiene arrangeres og gjennomføres over hele landet i samarbeid med høgskoler og er tilrettelagt slik at de passer både for de med generell studiekompetanse og de med realkompetanse.

Fagakademiet har organisert gjennomføringen av studiene slik at du som ønsker å kombinere studium og arbeid, enkelt kan lykkes med det. Studiene passer både for deg som er nyutdannet og deg som har mange års yrkespraksis. Gjennom et studium får du muligheten til å videreutvikle dine teoretiske kunnskaper, eventuelt også praktiske ferdigheter. Du vil få utviklet kompetanse som er verdifull for deg som arbeidstaker og for din arbeidsgiver.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse. Krav til formell utdannelse eller bakgrunn kan variere for de forskjellige studiene. Den enkelte høgskole avgjør hvilke krav som stilles for hvert studium, men vanligvis er minimumskravet alder over 25 år og 5 års yrkespraksis

Hva sier våre deltakere?

Vi kan skryte av oss selv, men det som virkelig er verdt noe er hva andre sier om oss.

Les våre referanser ›

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 10.09.2018 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag.

Prosjektledelse - 7,5 stp

Kongsvinger, 11.09.2018 - 2 dager
Mer informasjon

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

4 dager
Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

7 dager
Mer informasjon
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 9

7 dager
Mer informasjon
Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten – 15 studiepoeng