Studier

Fagakademiet tilbyr praksisorienterte og desentraliserte studier innenfor ulike fagområder. Målgruppen er søkere både med studiekompetanse og/eller realkompetanse. Studiene arrangeres og gjennomføres over hele landet i samarbeid med høgskoler og er tilrettelagt slik at de passer både for de med generell studiekompetanse og de med realkompetanse.

Fagakademiet har organisert gjennomføringen av studiene slik at du som ønsker å kombinere studium og arbeid, enkelt kan lykkes med det. Studiene passer både for deg som er nyutdannet og deg som har mange års yrkespraksis. Gjennom et studium får du muligheten til å videreutvikle dine teoretiske kunnskaper, eventuelt også praktiske ferdigheter. Du vil få utviklet kompetanse som er verdifull for deg som arbeidstaker og for din arbeidsgiver.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse. Krav til formell utdannelse eller bakgrunn kan variere for de forskjellige studiene. Den enkelte høgskole avgjør hvilke krav som stilles for hvert studium, men vanligvis er minimumskravet alder over 25 år og 5 års yrkespraksis

Hva sier våre deltakere?

Vi kan skryte av oss selv, men det som virkelig er verdt noe er hva andre sier om oss.

Les våre referanser ›

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Tromsø, 12.02.2019 - 4 dager
Mer informasjon
Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten -  7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Trondheim, 03.04.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Tromsø, 07.05.2019 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid. Modul 1: Mangfold og måltidsglede 15 stp.

Bergen, 30.08.2019 - 10 dager
Påmelding Mer informasjon
Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 31.12.2019 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

4 dager
Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

7 dager
Mer informasjon
Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 stp)

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

7 dager
Mer informasjon
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 9

7 dager
Mer informasjon
Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten – 15 studiepoeng