Tromsø kommune

Tromsø kommune jobber stadig - i samarbeid med Fagakademiet - med å gi sine ansatte et kompetanseløft.

Merethe Dalseth, rådgiver Ledelse og organisasjon i Tromsø kommune, har gitt oss følgende tilbakemelding:

"Tromsø kommune har benyttet seg av Fagakademiets tjenester ved flere anledninger.

De siste årene har samarbeidet bestått i å gi ledere, konsulenter og tillitsvalgte i organisasjonen et kompetanseløft på temaet Arbeidsgivers styringsrett. Tilbakemeldingene har vært svært gode både når det gjelder gjennomføringen av kurset samt at innholdet oppleves som relevant og svært aktuelt."