Strålende tilbakemelding på firedagers pedagogisk opplæring for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Kurset var akkurat som bestilt – veldig rettet mot målgruppen og med god variasjon mellom teori, oppgaver, refleksjon og dialog.

Faglig innhold og nytteverdi

 Opplæringen hadde en veldig fin måte å knytte deltakernes praksis og erfaringer til det teoretiske innholdet. Vi hadde et godt samarbeid i forkant, under, mellom kursdagene og etter kurset var ferdig. Det var rom for justeringer underveis etter innspill og tilbakemeldinger både fra oss som kunde og deltakerne. Mellomarbeidet var en viktig og vellykket del av opplegget. Deltakerne fikk testet ut noe av det de hadde gjort på første samling og fikk god oppfølging og tid til å jobbe med dette på andre samling. Vi satte også pris på oppsummeringen som ble laget til styrerne slik at de ble informert om opplæringens innhold og metoder og kunne følge dette opp i egen barnehage. Fokus på refleksjon, egen praksis og erfaringsdeling gjorde opplæringen til så mye mer enn et kurs, og er helt i tråd med hvordan vi skal jobbe med kompetanseheving. 

Vurdering av foreleser

Bakgrunn og erfaring fra barnehage er essensielt i møte med deltakerne. Foreleser har et oppriktig engasjement for tema og møter deltakerne der de er. Relevante eksempler, historier og betraktninger fra praksis gjør det lett gjenkjennbart for deltakerne. Det var også en oppriktig interesse for deltakernes historier, tilbakemeldinger og synspunkt. Mye humor og ikke minst anerkjennelse av assistenter og fagarbeideres viktige rolle og kompetanse i barnehagen ga en veldig god kontakt mellom foreleser(e) og deltakere. God gjennomføring av prosesser og veiledning.

 

Camilla D Carlsen
RKK Vesterålen og Lødingen