Openheit skal gjere litt vondt

Med jamne mellomrom er det både smart, motiverande og tvingande nødvendig å løfte blikket frå skjermen, reknearka og vedtaksbreva, og reflektere over dei overordna prinsippa vi som driv kommunen skal styre etter.

Synest du det høyrest tørt ut? Då er ikkje du ein av dei 70 som var på kurs med Kurt O. Bjørnnes sist veke. Onsdag 20. mars var saksbehandlarar og leiarar samla i Kommunestyresalen i Os rådhus til kurs i forvaltningslova og offentleglova – eit «praktisk kurs om viktige forvaltningsreglar for kommunal sektor.»

Les hele artikkelen fra Bjørnafjorden kommune her