Lederutdanning helse og omsorg - Midtre Gauldal kommune

Gjennom Fagakademiet fikk vi levert en skreddersydd lederutdanning som var praksisnært og faglig solid.

Midtre Gauldal kommune har valgt å satse på økt lederkompetanse i arbeidet med å etablere bærekraftige løsninger for fremtidige helse- og omsorgstjenester. Dette som et viktig ledd i å styrke tjenestene i kommunen. Kommunen hadde behov for å bygge felles lederkompetanse for å styrke kommunen i en omfattende omstillingsprosess. Dette for å kunne håndtere helse- og omsorgssektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Gjennom Fagakademiet fikk vi levert en skreddersydd lederutdanning som var praksisnært og faglig solid. Utdanningen er blitt et nyttig verktøy for å håndtere utfordringer i lederhverdagen og bidra til å etablere en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste. Studiet har gitt innsikt og forståelse i nyttige styringsverktøy. Utdanningen tilførte viktig endringskompetanse og juridisk kompetanse i helse- og omsorgsjuss. Ledelsen er gjennom lederutdanningen tilført viktig kompetanse på strategisk kompetanseutvikling med stor overføringsverdi for den enkelte leder i helse- og omsorgssektoren.

Fagakademiet leverte solide og velprøvde opplegg som er blitt et nyttig verktøy for å håndtere utfordringer i sin lederhverdag. Utdanningen har styrket tjenestens eget kunnskapsgrunnlag gjennom fagutvikling og innovasjon. Fagakademiet ved Lars Metlid har levert en tjeneste preget av tett og enestående oppfølging preget av løpende kontakt, gode samarbeidsevner og et opplegg tilpasset kommunenes behov. Lederutdanningen bar tydelig preg av faglig sterke forelesere. Kvaliteten på leveransen har vært imponerende gjennomført, både det administrative og tilretteleggingen/tilpasningen til kommunen. 

Kristin Grindstuen
Enhetsleder enhet for Pleie og omsorg
Midtre Gauldal kommune