Meråker kurbad

7 ansatte fra Meråker kurbad deltok på vårt kurs "Skrivekurs - for deg som er opptatt av klart språk" med ønske om å bli bedre skribenter. De skriver blant annet rapporter og fagartikler, og ønsket å forbedre språket i forhold til dette.


Hilde Haugnes, rehabiliteringsleder, har gitt følgende tilbakemelding på kurset:

"Vi har blitt bevisst på egen måte å skrive på, som gjør oss bedre rustet også i journalskriving. Kunnskapene vi tilegnet oss har vi brukt som motivasjon for å bli bedre i det skriftlige, og for å komme i gang med artikkelskriving.

Har opplevd internt i etterkant at medarbeidere har minnet hverandre på en del av de tipsene vi har tilegnet oss under kurset.

Vi har opplevd kurset som svært relevant. Eksempler som brukes er noe vi alle kjenner oss igjen i.

Tonen under kurset var lett og ledig. Foredragsholder har en form på sin undervisning som gjør det lett å inkludere deltagerne underveis, og få en god dialog mellom de ulike deltagerne."