Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune er en av kommunene i Glåmdalsregionen som benytter seg av Fagakademiet i sin Helselederutdanning.

Solveig Bratlie, HR-rådgiver i Kongsvinger kommune, har gitt oss følgende tilbakemelding:

Glåmdalsregionen satte i gang Helselederutdanning høsten 2012 etter noen runder med informasjon og kartlegging av interesse for dette studiet. Etter en litt trang start, viste det seg at dette var midt i blinken for våre ledere og mellomledere innen helse og omsorgssektoren.

Modul 1 var en myk start som tok vekk skepsisen fra noen av deltakerne.

Innholdet i modulen "Ledelse av myndige medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter" var

 • Gjenkjennelig for alle og lett å henge teorien på
 • God start som ufarliggjorde den teoretiske delen
 • Opplevdes som nyttig og relevant
 • Greit å skrive oppgave om
 • Ingen som opplevde studiet som uoverkommelig eller irrelevant

Nye moduler kom til underveis og deltakerkommunene har fått komme med innspill til aktuelle temaer og fagområder.

Etter 4 år og 8 moduler, viste det seg at det fortsatt var stor interesse for å ta manglende moduler fra deltakere som hadde kommet til underveis.

I sept 2016 startet modul 1-4 opp med 32 deltakere !! Det er også flere helt nye studenter som ønsker å ta alle 8 modulene, så sannsynligheten for at modul 5-8 starter opp om 2 år er absolutt tilstede.

I tillegg er modul 9 og 10 under planlegging og vil med stor sannsynlighet starte opp i løpet av 2017.

Noen av de positive tilbakemeldingene som har kommet fram fra tidligere studenter er:

 • Flere kolleger fra samme kommune og samme arbeidsplass
 • Studiesamlinger for hver modul
 • Faste basisgrupper
 • Studietempo på halvparten av normert tid (7,5 stp pr semester)
 • Temaer som var relatert til jobben
 • Mulig å kombinere jobb og studiet

Positive opplevelser av studiet:

 • Praksisnære temaer
 • Samlinger i regionen (ingen lang reiseveg)
 • Gruppearbeid og innleveringsoppgaver mellom samlingene
 • Gruppeeksamen opplevdes positivt for de fleste
 • Gode forelesere som kjente helse- og omsorgssektoren

Konklusjon:

Helselederstudiet har i all hovedsak vært en suksess der mange ansatte som ellers ikke ville tatt videreutdanning har hatt muligheten.

De opplever å være:

 • Bedre ledere og kjenne til hva det innebærer av oppgaver og ansvar
 • Mer synlige ledere som er trygge i rollen sin
 • Gode rollemodeller for andre kolleger
 • Det er mulig å ta videreutdanning i voksen alder
 • Aldri for sent å lære noe nytt
 • Relevant utdanning som ”tvinger” ansatte til å tenke nytt, gir motivasjon i jobb