Fagforbundet Modum og Sigdal

Tillitsvalgte i Fagforbundet Modum og Sigdal deltok høsten 2016 på kurset "Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering".

Anne Warhuus, hovedtillitsvalgt i Modum kommune og leder av Fagforbundet Modum og Sigdal, har gitt oss følgende tilbakemelding:

17 tillitsvalgte deltok på fagdag med kurset Arbeidsmiljøkonflikter – forebygging, forståelse og håndtering. Kursholder Johan Peter Øren var helt fantastisk, han engasjerte og involverte deltakerne på en god måte.

Kurset var svært lærerikt, også for oss som har mange års erfaring. Vi fikk flere råd og gode verktøy som vi straks kan ta i bruk i egen arbeidshverdag. Mange fikk endret sin oppfatning og holdning til flere av punktene når det gjelder hvordan man skal håndtere en konflikt. Vi fikk god forståelse om hvordan ting oppstår og hvordan man kan hindre at de eskalerer.

Kurset traff veldig godt oss som tillitsvalgte, men kurset er allmenngyldig og nyttig, og vil være like godt egnet for alle ledere og arbeidstakere.