Fagdag - Terje Wårheim

Terje Wårheim ble leid inn som foredragsholder til fagdag hos Etat tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune. 

Terje Wårheim ble leid inn som foredragsholder til fagdag hos Etat tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune. Terje hadde et foredrag på 5 timer, hvor innholdet omhandlet utviklingshemming og autisme. Han tok ansvar for alt faglig innhold. Han valgte også på impuls å snakke om seksualitet i tillegg til bestilt tema, da det ble ytret ønske om dette fra deltakerne på fagdagen. Det ble satt stort pris på hos deltakerne at han var så fleksibel. Det var 326 påmeldte deltakere; både miljøterapeuter, helsefagarbeidere og assistenter fra boliger, avlastningsboliger og dagsentre. Dette gjorde at Terje hadde et bredt spekter i deltakerne og ulike kunnskapsnivå han skulle imøtekomme. Han holdt et innholdsrikt og underholdende foredrag om et stort og omfattende tema. Han fikk frem budskapet om hva som er viktig å kunne om utviklingshemming og autisme på en enkel og engasjerende måte, som traff deltakerne på ulike kunnskapsnivå. Han brukte humor på en god måte, og fikk deltakerne engasjert.  Det har i etterkant av fagdagen bare kommet gode tilbakemeldinger, både at innhold og foredragsholder var helt topp.  Vi anbefaler Terje Wårheim som foredragsholder på det varmeste.

 

Med vennlig hilsen
Etat tjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Henriette Konow, fagrådgiver i enhet for avlastningstjenester