Forvaltningsrett og saksbehandling - Drangedal kommune

Vi gjennomførte dagskurs i forvaltningsrett og saksbehandling for Drangedal kommune.

Advokat Kurt Bjørnnes reiste dit, og kurset ble gjennomført i trygge former på kommunehuset.

 

Tilbakemeldingen derfra var hyggelig, og nok et bevis på at juss ikke behøver å være tørt:

«Kurset gikk veldig bra. Alle er strålende fornøyde! Det er moro når ikke samtlige hadde helt troen på at dette kom til å bli et morsomt kurs.»

Med vennlig hilsen Christina Malén Staulen Fink

Jurist

Drangedal kommune