Referanser

Vi kan skryte av oss selv, men det som virkelig er verdt noe er hva andre sier om oss. Under ser dere et lite utvalg av fornøyde deltakere på våre kurs, konferanser og studier.

Østfold fylkeskommune - Tankekraft

Dette sier vår kunde om deres erfaring av vårt samarbeid.

Strålende tilbakemelding på firedagers pedagogisk opplæring for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Kurset var akkurat som bestilt – veldig rettet mot målgruppen og med god variasjon mellom teori, oppgaver, refleksjon og dialog.

Openheit skal gjere litt vondt

Med jamne mellomrom er det både smart, motiverande og tvingande nødvendig å løfte blikket frå skjermen, reknearka og vedtaksbreva, og reflektere over dei overordna prinsippa vi som driv kommunen skal styre etter.

Hipp hurra fra Øystese!

En takknemlig deltaker på kurs om vold og trusler gir uttrykk for sine tanker etter et vellykket foredrag.  

Øvre Eiker kommune

Arne Bernhardsen holdt kurset Arbeidsmiljøutvalget i arbeid for Øvre Eiker kommune.

Aust-Agder fylkeskommune

Renholdere fra Aust-Agder  fylkeskommune startet det nye året med en påfyll- og utviklingsdag med Liss Tunheim.

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet i Prop 1 S

Som en effekt av våre kurslederkurs har om lag 4700 personer med milde til moderate depresjoner eller belastninger deltatt på kurs i løpet av 2015.  

Fagforbundet Modum og Sigdal

"Kurset var svært lærerikt, også for oss som har mange års erfaring. "

Kongsvinger kommune

"Helselederstudiet har i all hovedsak vært en suksess der mange ansatte, som ellers ikke ville tatt videreutdanning, har hatt muligheten."

Tromsø kommune

"Tromsø kommune har benyttet seg av Fagakademiets tjenester ved flere anledninger."