Livsmestring - psykisk helse

Fagakademiet har stor bredde- og dybdekompetanse og tilbyr rådgivningstjenester. Våre rådgivere har god erfaring fra rådgivning, prosjektledelse og konsulentbistand. De har inngående sektorkjennskap med erfaring fra sentrale stillinger i kommuner, helseforetak, stat og privat sektor.  Vår filosofi er at vi skal legge igjen mest mulig kunnskap og kompetanse hos våre oppdragsgivere, slik at organisasjonene blir mer robuste og i stand til å ivareta framtidige endrings- og utviklingsbehov i egen organisasjon.

  • Lederutvikling, identitet, kompetanseutvidelse og medarbeiderinvolvering
  • Teamutvikling
  • Tankekraft, implementering av livsmestring i skolen