Coaching og lederstøtte

Å være leder er ingen enkel oppgave. Det krever mot til å ta ansvar, nysgjerrighet og åpenhet, tydelighet, målbevissthet, beslutningsdyktighet, utholdenhet og evne til å planlegge godt for å kunne møte det som kommer. Ikke minst blir ledere i dag møtt med kravet om å være sosialt og emosjonelt bevisste og relasjonelt orienterte. 

En leder skal kunne forstå og håndtere konflikter og delegere ansvar. Noen og enhver kan gå seg vill i hva alt dette betyr og hvordan vi skal forstå og utføre lederoppgaven. På toppen av det hele skal det leveres konkrete, målbare resultater. Hvordan utøve lederskap når drift og administrasjon krever all tiden din?

Som menneske og arbeidstaker har vi behov for støtte. Denne støtten er fundamentet for at vi kan opparbeide engasjement, undring, refleksjon og mulighet til å se problemer fra ulike perspektiv. Opplever du å ha den nødvendige støtten fra omgivelsene dine? Det vil si den nærmeste lederen din, familien, kolleger og medarbeiderne du skal lede? Kanskje du opplever utrygghet i møtet ditt med andre ledere eller egne medarbeidere?

Ledere som får coaching melder gjerne tilbake at de opplever å bli tryggere og kommuniserer tydeligere. Målet med coaching kan være å øke bevissthet på lederens egen situasjonsforståelse og egne reaksjoner, hvordan vi påvirker og blir påvirket. Samtalene vil også bevisstgjøre deg på hvordan kontakten mellom deg og omgivelsene dine kan økes. Det vil gi større valgfrihet i komplekse situasjoner.

Hva er en coachende lederstil?

Målet med den form for coaching vi kan bidra med er å bevisstgjøre deg på hvordan du kan utvikle en coachende lederstil. Med det mener vi en stil der du kan være tydelig, støttende og empatisk. Du øker bevisstheten på når du vil være støttende og konfronterende, hvordan du kan takle kritikk og konflikter, hvordan du vil engasjere deg i hver enkelt relasjon, involvere andre og delegere ansvar. Resultatet vil kunne være økt motivasjon hos deg selv og av medarbeiderne dine, og skape grunnlaget for bedre mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen.

Fagakademiet henvender seg til ledere, mellomledere og/eller medarbeidere som kjenner begrensninger rundt hvilke valgalternativer som er aktuelle, og hvordan en kan takle vanskelige relasjoner på jobben på en bedre måte. Det kan være hensiktsmessig å coache hele virksomheten eller avdelingen i grupper, andre ganger går lederen eller medarbeideren i individuell coaching. I gestaltorientert coaching er det ikke et ferdiglaget opplegg, men det legges opp til en åpen prosess der vi sammen gir oppmerksomhet til det tema fokuspersonen/gruppen bringer inn hver gang. Vi ser på mennesket som en helhet hvor tanker, følelser og kropp blir møtt og ivaretatt for å få en bedre forståelse av opplevelsene, reaksjonene og erfaringene våre.

Det er selvfølgelig full diskresjon og taushetsplikt om alt som kommer frem i sesjonene.

Ottar Høier

Ottar har bred erfaring med personlig veiledning/coaching og organisasjonsutvikling, kursledelse og fasilitering av endringsprosesser. Han har lang erfaring fra offentlig sektor.

Ottar har utdanning innen humaniora (Idéhistorie) fra UiO og offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder. Han er utdannet gestaltorientert coach fra Norsk Gestaltinstitutt Høgskole. Han har en sertifisering i relasjonelt basert organisasjonsutvikling fra RelationalChange i London, og er akkreditert coach MGPO i Gestaltpraktiserende i organisasjoner.

For tiden er han også engasjert som timelærer i «Coachende ledelse» ved Høgskolen Innlandet.

Se personvernerklæring og etiske retningslinjer MGPO her: Etiske retningslinjer MGPO

Ottar Høier

917 14 190