Rådgivning

Fagakademiets formål er fremtidsrettet, og skal gjennom utviklings- og kompetansetiltak bidra til å videreutvikle kvaliteten i tjenester som ligger inn under det offentliges ansvar. 

Våre rådgivere har mangfoldig erfaring fra prosessledelse, coaching og konsulentbistand. De har inngående sektorkjennskap med erfaring fra sentrale stillinger i kommuner, helseforetak, statlig og privat sektor. 

Den pedagogiske tilnærmingen vår er at vi skal skape mest mulig merverdi for våre oppdragsgivere.

Utvikling

14.06.2016
I offentlig sektor er det et stort fokus på og krav om god organisering, styring og kontroll med virksomheten og de tjenester som tilbys. Fagakademiet tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med organisering av virksomheten, etablering, evaluering og forbedring av styringsmodeller og styrings- og rapporteringsprosesser.

Arbeidsmiljø

14.06.2016
Økende kompleksitet og krav om større effektivitet i arbeidslivet, gjør at oppmerksomheten i større grad rettes mot det psykososiale arbeidsmiljøet. Kvaliteten på arbeidsmiljøet har nær og konkret sammenheng med trivsel og effektivitet i organisasjonen. Et godt arbeidsmiljø er et konkurransefortrinn.

Coaching og lederstøtte

02.02.2018
Å være leder er ingen enkel oppgave. Det krever mot til å ta ansvar, nysgjerrighet og åpenhet, tydelighet, målbevissthet, beslutningsdyktighet, utholdenhet og evne til å planlegge godt for å kunne møte det som kommer. Ikke minst blir ledere i dag møtt med kravet om å være sosialt og emosjonelt bevisste og relasjonelt orienterte.

Livsmestring - psykisk helse

13.05.2019
Fagakademiet har stor bredde- og dybdekompetanse og tilbyr rådgivningstjenester. Våre rådgivere har god erfaring fra rådgivning, prosjektledelse og konsulentbistand. De har inngående sektorkjennskap med erfaring fra sentrale stillinger i kommuner, helseforetak, stat og privat sektor.