Påmelding:

Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes, digitalt kurs

Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes, digitalt kurs

De fleste personer med autismespekterforstyrrelse står i dag utenfor ordinære arbeidslivet, eller opplever å mislykkes – hva kan arbeidsplassen bidra med for å øke sannsynligheten for å lykkes?

Når

07.06.2021 : kl 15.00 - 18.00
Varighet: 3 timer

 

Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt etter avmeldingsfristen

Hvor

TEAMS

Vi hjelper deg gjerne med påmelding! Kontakt oss på 21 01 40 71