Påmelding:

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse etikk, yrkesetikk og taushetsplikt sett fra praktikeren sitt ståsted

 

Når

08.09.2021 : kl 09.00 - 13.00
Varighet: 4 timer

 

Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt etter avmeldingsfristen

Hvor

Easymeeting 4310

Vi hjelper deg gjerne med påmelding! Kontakt oss på 21 01 40 71