Vivat selvmordsforebygging

Fagakademiet er bevisst sitt samfunnsansvar i forhold til tema selvmordsforebygging og har to egne kursledere som arrangerer og gjennomfører Vivatkurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». Våre kursledere er under veiledning av Vivat og tilhører Vivat sitt kursledernettverk.

 

VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak

Vivat selvmordsforebygging tilbyr kursene Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp og safeTALK til befolkningen over hele landet, samt utdanner lokale kursledere på egne kurslederkurs. Vivat veileder, støtter og kvalitetssikrer kursledernettverket.

Behov for økt kompetanse innen selvmordsforebygging: Selvmord er et stort samfunnsproblem. Vivat tilbyr opplæring i hvordan en kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer.

Web: Vivat selvmordsforebygging