Ressurssenter for omstilling i kommunene

Fagakademiet har siden 2008 samarbeidet med RO i ulike sammenhenger knyttet til kompetanseheving for ansatte i offentlig sektor. De senere årene mest med Lederutdanning helse og omsorg (tidligere Lederutdanning helse og omsorg - Kompetanseløftet 2015).

Siden 2012 har vi, sammen med Høgskolen i Hedmark, gjennomført  denne suksessrike praktiske lederutdanningen (og lederutviklingen).

Vi har så langt hatt deltakere fra ca. 150 kommuner i landets 19 fylker. 

Web: www.ro.no