Rådet for Psykisk helse

Fagakademiet har siden 2003 samarbeidet med Rådet for psykisk helse i forbindelse med opplæring av kursledere i Kurs i mestring av depresjon (KiD), Belastningsmestring (KiB) og Mestringskurs for ungdom (DU).

Rådet har ansvar for opptrykk, salg/distribusjon av kursmateriell til kurslederopplæring og lokale kurs.

Rådet har også informasjon om disse kursene på sine nettsider, og ei søkbar oversikt over godkjente kursledere fra hele Norge. Her kan alle innbyggere søke og finne kvalifiserte kursledere i sitt nærmiljø. Kurslederne er lært opp av Fagakademiet, som fortløpende rapporterer oversikt over dem som har gitt sitt samtykke til å stå på offentlig liste.

Web: www.psykiskhelse.no