Pensjonistforbundet

Fagakademiet har siden 2003 samarbeidet med Pensjonistforbundet med opplæring av folkevalgte, ledere og administrasjon i forbindelse med Eldreråd.

Det har vi gjort gjennom å utvikle Håndbok for Eldreråd og et eget kursopplegg i den forbindelse, og dette revideres for hver valgperiode.

Web: www.pensjonistforbundet.no