Nord universitet

Våren 2016 innledet Fagakademiet og Nord universitet et samarbeid om studiet "Kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid".

Studiet er organisert med 4 moduler à 15 stp, til sammen 60 stp om man velger å gjennomføre alle 4 modulene. Nord universitet har det faglige ansvaret og er eksamensinstitusjon, mens undervisningen fordeles mellom fagpersoner både fra Nord universitet og fra Fagakademiet.

Web: www.nord.no