Høgskolen i Innlandet

Fagakademiet har samarbeidet med Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark) siden 2002. Det ble da inngått en intensjonsavtale om gjennomføring av studiet Veiledning og kompetanseutvikling (30 studiepoeng). 

Senere har vi samarbeidet om mange ulike studier slik det framkommer på opplistingen nedenfor. En stor fordel med vårt samarbeid er Høgskolen sin fleksibilitet, blant annet mulighet til å gjennomføre studier lokalt etter bestilling samt åpne desentraliserte påmeldingsstudier. Det mest omfattende samarbeidet (også med RO) har vært suksessen Lederutdanning helse og omsorg.

Pilotprosjekt: Tjenesteledelse i kommunal helse- og omsorgsledelse (30 studiepoeng)

 • I samarbeid med RO
 • Bestilt av følgende virksomheter:
  • Stjørdal, Tydal, Meråker og Selbu kommune 2010

Lederutdanning helse og omsorg
Lederutdanning helse og omsorg - Kompetanseløftet 2015 for Helsedirektoratet, også i samarbeid med RO (2012-2015) Helsedirektoratet tildelte i 2011, etter en anbudskonkurranse, Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) et nasjonalt oppdrag om praktisk lederutdanning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene som en del av Kompetanseløftet 2015. Dette ble en suksess og fram til 31.12.15 hadde vi deltakere fra ca. 140 kommuner i 18 av landets fylker.

Lederutdanning helse og omsorg er videreført i 2016 (og vil fortsette i årene framover) i et samarbeid med Høgskolen og RO. Vi har nå hatt deltakere fra ca. 150 kommuner i alle landets fylker. Hele lederutdanningen er et årsstudium (60 studiepoeng) fordelt  på 8 moduler a 7,5 studiepoeng. Det arbeides med nyutvikling av flere moduler og sammenslåing av moduler. 

Lederutdanning for barnehagesektoren (7,5 studiepoeng)

 • Bestilt av og avholdt for følgende virksomheter:
  • Kommuner i Lofoten og Vesterålen (2014)
  • Sør-Fron, Gausdal og Ringebu kommuner (2015)
  • Gausdal, Nord-Fron og Lillehammer kommuner (2015/2016)
  • Gran, Lunner og Jevnaker kommuner (2016/2017)
  • Kommunene i Valdres (2016/2017)


Praktisk lønnsarbeid i kommunal sektor
(5 studiepoeng)

 • Avholdt i perioden 2011-2013
 • Avholdt på følgende steder:
  • Bodø (2011)
  • Trondheim (2012)
  • Grimstad (2012/13)
  • Langesund (2012)
  • Kristiansand (2013)


Offentlig saksbehandling
(30 studiepoeng) 

 • Avholdt i perioden 2013-2015
 • Bestod av følgende deler:
  • Prosjektledelse (7,5 studiepoeng)
  • Forvaltningsrett (7,5 studiepoeng)
  • Arbeidsrett (7,5 studiepoeng)
  • Kommunikasjon og saksbehandlerrollen (7,5 studiepoeng)


Offentlig saksbehandling
(30 studiepoeng) 2009-2010

 • Bestod av følgende deler:
  • Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 studiepoeng)
  • Forvaltningsrett og arbeidsrett (10 studiepoeng)
  • Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen (10 studiepoeng)


Forvaltningsrett med fokus på helse- og omsorgsrett
(7,5 studiepoeng)

 • Avholdt i perioden 2011/2012


Endringsledelse og økonomi i kommunal/offentlig sektor (inntil 60 studiepoeng)

 • Avholdt i perioden 2005-2010
 • Bestod av følgende deler:
  • Kommunal organisering og lovgivning (15 studiepoeng)
  • Kommunal ledelse og utvikling (15 studiepoeng)
  • Kommunal økonomi og budsjettering (15 studiepoeng)
  • Personal og kompetanseledelse (15 studiepoeng)


Lederutdanning - Endringsledelse og økonomi for kommunal sektor

 • Bestilt av og avholdt for Nes og Ullensaker kommune
 • Avholdt i perioden 2005-2007
 • Bestod av følgende deler:
  • Kommunal organisering og lovgivning (10 studiepoeng)
  • Kommunal ledelse og utvikling (15 studiepoeng)
  • Kommunal økonomi og budsjettering (10 studiepoeng)
  • Personal og kompetanseledelse (15 studiepoeng)


Lederutviklingsprogram (30 studiepoeng)

 • Bestilt av og avholdt for Karlsøy kommune
 • Avholdt i 2010
 • Utgangspunkt i to moduler i studiet Endringsledelse og økonomi i kommunal sektor:
  • Kommunal ledelse og utvikling, "jeg som leder"
  • Personalledelse og forhandlinger


Lederutdanning - Endringsledelse (15 studiepoeng)

 • Bestilt av og avholdt for Lebesby kommune
 • Avholdt i perioden 2009-2010


Lederutdanning - endringsledelse og økonomi for kommunal sektor

 • Bestilt av og avholdt for Stjorfjord kommune
 • Bestod av følgende kurs:
  • Kommuneloven, årsbudsjett, økonomiplan og planlegging (2006)
  • Kommunen som organisasjon og omstillingskommune (2006)
  • Personalpolitikk, administrasjon og personaløkonomiske emner (2006)
  • Kommunal organisering og lovgivning - forvaltningsrett (5 studiepoeng) 2007/08
  • Kommunal ledelse og utvikling - kommunen som samfunnsutvikler og kommunen som lokaldemokratisk institusjon (10 studiepoeng, 2007/08)
  • Kommunal økonomi og budsjettering (15 studiepoeng 2007/08, 2008/09)
  • Personalledelse og forhandlinger (2009)


Kommunal økonomi og budsjettering (15 studiepoeng)

 • Bestilt av og avholdt for Ringsaker kommune
 • Avholdt i perioden 2008-09


Endringsledelse - Lederopplæring og lederutvikling 
(15 studiepoeng)

 • Bestilt av og avholdt for Jølster kommune
 • Avholdt i 2007


Kommunal ledelse og utvikling (15 studiepoeng), 

 • Bestilt av og avhold for Gran kommune
 • Avholdt i 2008


Endringsledelse og økonomi i kommunal sektor

 • Kunde: Eidsvoll, Nes og Ullensaker kommune
 • Avholdt i perioden 2008-2010


Rus, avhengighet, psykiatri og helse (15 studiepoeng)

 • Bestilt av og avholdt for Rælingen kommune
 • Avholdt i 2014


Veiledning og coaching (15 studiepoeng)

 • Bestilt av og avholdt for Nordreisa og Fauske kommune
 • Avholdt i 2006


Coaching for ledere
(15 studiepoeng)


Gruppecoaching og kompetanseutvikling
(15 studiepoeng)


Veiledning og kompetanseutvikling


Coaching og kompetanseutvikling


Utviklingsprogram for arbeidsledere og mellomledere

Stavne Arbeid og Kompetanse KF, Trondheim

 • Avholdt vinteren 2014/2015

 

 

Web: www.inn.no