Ambia

Fagakademiet har siden 2008 samarbeidet med Ambia (tidligere RO) i ulike sammenhenger knyttet til kompetanseheving for ansatte i offentlig sektor. De senere årene mest med Lederutdanning helse og omsorg (tidligere Lederutdanning helse og omsorg - Kompetanseløftet 2015).

Siden 2012 har vi, sammen med Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark), gjennomført  denne suksessrike praktiske lederutdanningen (og lederutviklingen).

Vi har så langt hatt deltakere fra ca. 150 kommuner i landets 19 fylker. 

Web: www.ambia.no