Eier

Fagforbundet

er LOs største forbund med omlag 370 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Det er bruk for en fagbevegelse som setter omtanke, solidaritet, og samhold på dagsorden. Fagforbundet ble etablert i 2003, etter en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund (1920) og Norsk helse- og sosialforbund (1965).

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet kjemper for likelønn og lik status i, og mellom, kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Les mer på www.fagforbundet.no