"Tankekraft" i Stortinget

"Tankekraft" ble trukket fram av folkehelseminister Sylvi Listhaug i Stortinget 23. mai 2019.

I svar på interpellasjon fra Tuva Moflag (Ap) i Stortinget 23. mai uttalte Sylvi Listhaug:

«Jeg vil spesielt trekke fram et prosjekt i Østfold: «Tankekraft – et livsmestringsprogram for elever i den videregående skole». Prosjektet skal teste om ungdommers ferdigheter til å mestre daglige belastninger kan styrkes. Gjennom programmet får ungdommene kunnskap om god psykisk helse og gode måter å mestre utfordringer på. Det kan hjelpe dem til å takle daglige utfordringer og motgang. I fjor vår fikk om lag 170 lærere en intensiv opplæringsuke i Tankekraft-programmet. Både lærere og elever har vært med på å forme innholdet i kurset. Folkehelseinstituttet følger prosjektet, og skal undersøke om Tankekraft styrker elevenes livskvalitet, selvfølelse, selvkontroll, skolekarakterer og tro på egne evner. Instituttet skal også undersøke om Tankekraft forebygger og minsker plager som angst og depresjon, og frafall fra skolen. Undersøkelsen vil gi ny kunnskap om man kan bruke slik ferdighetstrening til å få bedre psykisk helse, styrke skoleprestasjoner, hindre frafall fra skolen og minske psykiske plager blant elever i videregående skole.»