Kvalitetsledelse i helse og omsorg - omtale i Orkdalingen nr 3/2017

Prosessen er målet. Vi må stadig jage forbedringer om både brukere og ansatte skal oppleve kvalitet!

Kompetanserådgiver Lars Metlid fra Fagakademiet og organisasjonsutvikler og fagansvarlig Gaute Arneson fra Høgskolen i Innlandet har nettopp åpnet siste modul i lederutviklingsprogrammet for helse- og omsorgstjenesten i Orkdal. 19 deltakere i ulike lederstillinger diskuterer krav, forventninger og definisjoner, og gleder seg over å ta fatt på et nytt trinn i veien mot å bli gode ledere. Kurset er på høgskolenivå, og verdsettes til 7,5 studiepoeng. 

Les oppslaget fra Orkdalingen nr 3/2017