Nye perspektiver, nye teknikker og nye venner

«Vi har knyttet sterke bånd, gitt mye av oss selv og fått noen aha-opplevelser sammen dette året.»

Dette sier en av de 25 studentene fra Fagforbundet som nå er i innspurten på studiet «Emnegruppe i teamledelse og coachende lederskap». Videre sier hun at «ulikhetene mellom oss mennesker kom tydelig frem på samlingene våre og det har bidratt sterkt til å læring rundt det å støtte opp om og få dyrket ressursene hos medarbeidere.» Studiet er på 30 studiepoeng der man tar «Arbeids- og organisasjonspsykologi» og «Arbeidsgrupper og team i organisasjoner» på høsten og «Coachende lederskap» på våren. Sammensetningen og opplegget for studiet har blitt til gjennom et samarbeid mellom Fagforbundet og Høgskolen i Innlandet. Studiet er samlingsbasert og innholdet har en tydelig arbeidslivstilknytning der man skal kunne bruke egne erfaringer inn i studiet og ta med seg ny kunnskap tilbake til arbeidshverdagen. Samlingene forsterker læringsutbyttet gjennom møtet med medstudenter og forelesere, gruppearbeid og plenumsdialog er viktige verktøy i dette studiet. Det peker tilbake på hele fundamentet for studiet der samhandling mellom mennesker er i fokus. Årets kull avslutter med eksamen i vår, men studiet tilbys igjen til Fagforbundets medlemmer fra høsten av.  Forelesere Stein Amundsen og Ottar Høier sier at de har møtt svært kunnskapsrike og engasjerte studenter som har delt utrolig mange spennende erfaringer med klassen.