Fagakademiet tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor

Ved å velge kompetanseutvikling gjennom Fagakademiet får du en praksisnær tilnærming

  • nær den praktiske arbeidshverdagen
  • nært der du holder til
  • nær din kultur

Målsettingen er å dyktiggjøre utøvere av offentlige tjenester. Fagakademiet er en ideell organisasjon som er eid av Fagforbundet.

Fagakademiet har 23 ansatte. Våre dyktige medarbeidere er rekruttert med ulik faglig kompetanse og med bred erfaring fra offentlig sektor.

Vi samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter. Vi spesialtilpasser kurs, studier og utviklingsseminarer etter lokale behov på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor ulike områder.            

Til deg som ansatt

Ønsker du å bli tryggere i utførelsen av jobben din? Ønsker du større arbeidsglede?  Ønsker du å klatre på lønnsstigen eller sikre at du har en jobb i framtida?

Økt kompetanse kan bringe deg nærmere målet, men det å bryte opp og reise vekk for å lære, kan være et stort skritt å ta. Fagakademiet tilbyr kurs, konferanser og studier tilrettelagt for deg som er i jobb og kanskje også har andre forpliktelser. Hos oss kan du ta skritt for skritt på veien mot økt kompetanse.

Til deg som arbeidsgiver

Å øke kompetansen til den enkelte medarbeider gir store gevinster, ikke minst styrkes omstillingsevne og -vilje. Offentlig sektor vil møte nye og spennende utfordringer i årene framover. Det er viktig å ligge i forkant og møte utviklingen sammen med motiverte og arbeidsglade medarbeidere.

Kontaktinfo

Område nord
nord@fagakademiet.no
417 83 700

Område midt
midt@fagakademiet.no
417 82 600

Område vest
vest@fagakademiet.no
417 89 500

Område sør
sor@fagakademiet.no
417 86 400

Område øst
ost@fagakademiet.no
417 84 300

Eier

Fagakademiet er en ideell organisasjon som eies av Fagforbundet.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med flere ulike virksomheter.