Nettbasert

Med nettkurs kan du starte når du vil, og studere i ditt eget tempo.

Våre webinarer er toveis lyd og bilde med god anledning til å stille spørsmål underveis.

GRATIS studieplasser for praksiskandidater som vil ta fagbrev!
I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.
Vår partner innen fagbrev på nett – Campus NooA – har fått tilsagn om 2,1 millioner av disse midlene til sine praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby gratis studieplasser til permitterte og arbeidsledige på disse studiene. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere.

Se lenker lenger nede på siden for nærmere informasjon og det faglige innholdet og send en e-post til post@nooa.no om du ønsker gratis studieplass på ett av følgende studier: 

  • byggdrifter
  • helsefagarbeider
  • barne-og ungdomsarbeider

Planlegging, drift, beredskap og innkjøp i VA, digitalt kurs

TEAMS, 13.01.2021 - 12 timer
Mer informasjon
Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.
 

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven

Easymeeting 4310, 18.01.2021 - 4 timer
Mer informasjon
- en kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling. 

Offentleglova - en praktisk gjennomgang

Easymeeting 4310, 19.01.2021 - 4 timer
Mer informasjon
Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler. 

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Easymeeting 4310, 28.01.2021 - 4 timer
Mer informasjon

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse taushetsplikten sett fra praktikeren sitt ståsted

 

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven

Easymeeting 4310, 01.02.2021 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
- en kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling. 

Faglig konferanse for helsesekretær

TEAMS, 01.02.2021 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
I år blir den årlige konferansen for helsesekretærer digital pga Korona. Og Fagforbundet Vestland, i samarbeid med Fagakademiet AOF, har gleden av å invitere til digitalt 3 timers kurs for helsesekretærer i vest.

Sertifisering for offentlige anskaffelser – digitalt kurs

TEAMS, 02.02.2021 - 18 timer
Påmelding Mer informasjon

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Fagakademiet har nettopp gjennomført en pilot av det populære sertifiserings-kurset for offentlige anskaffelser, med gode tilbakemeldinger.

Barn med atferd som utfordrer - digitalt kurs

Easymeeting 4310, 10.02.2021 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer. Du får konkrete redskaper som kan benyttes i ditt arbeide med barn.

Smitteforebyggende renhold - digitalt kurs

Easymeeting 4310, 11.02.2021 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers kurs for renholdere og andre som jobber i service- og omsorgsyrker tett opp mot renhold, for eksempel pleiemedhjelpere, kjøkkenpersonale, vaskeriansatte mm. 

Oppfølging av ansatte i hjemmekontor - karanteneslitasje - digitalt kurs

Easymeeting 4310, 11.02.2021 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Tretimers digitalt kurs for førstelinjeledere med personalansvar, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud og tillitsvalgte

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven

Easymeeting 4310, 15.02.2021 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
- en kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling. 

Offentleglova - en praktisk gjennomgang

Easymeeting 4310, 16.02.2021 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler. 

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Easymeeting 4310, 17.02.2021 - 4 timer
Mer informasjon

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse taushetsplikten sett fra praktikeren sitt ståsted

 

Når matinntaket blir for lite

Easymeeting 4311, 17.02.2021 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Bli bedre i god ernæringspraksis, få kunnskap om målrettede tiltak for å forebygge og redusere underernæring hos eldre eller andre sårbare grupper. 

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Easymeeting 4310, 09.03.2021 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse taushetsplikten sett fra praktikeren sitt ståsted

 

Forvaltningsregler for merkantilt personell i barneverntjenesten

Easymeeting 4310, 17.03.2021 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Som merkantilt ansatt i førstelinjetjenesten er det viktig å føle seg føle seg trygg i forhold til lover og regelverk i arbeidssituasjonen. Kurset egner seg også for saksbehandlere og ledere innen barneverntjenesten.

Kjemi – overflater – HMS i renholdet

Easymeeting 4311, 18.03.2021 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Godt og kvalitetsbevisst renhold er viktigere enn noen sinne. Dette kurset belyser tre fagområder som du må ha god kunnskap om for å utføre jobben din på best måte; Kjemi, overflater og HMS. 

Hva skal vi servere?

1 time
Mer informasjon
Hvilke kostråd skal vi forholde oss til i bolig/institusjon? 

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen - digitalt kurs

2 timer
Mer informasjon
Totimers digitalt kurs for ansatte i offentlige virksomheter som håndterer innsynskrav 

Utviklingsforstyrrelse - atferd og seksualitet

3 timer
Mer informasjon
- ekstra utfordrende i disse korona-tider? Digitalt kurs

Motivasjon i renholdsyrket

3 timer
Mer informasjon
Fokus på den enkeltes ressurser, opprettholde arbeidsglede og selvtillit!

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon
Tre timers kurs for alle som arbeider med psykisk utviklingshemmede, både faglærte og ufaglærte

Positiv samhandling med barn og unge i en vanskelig periode

3 timer
Mer informasjon

Problematferd vil som annen atferd, oppstå, bli formet og forsterket i samspillet mellom personen og omgivelsene.
Hvordan forebygge problematferd, skape trygghet og også hvordan håndtere det når det først forekommer?

Byggherreforskriften; Hva kreves av byggherre, prosjekterende og entreprenøren? – digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon

Målretta miljøarbeid i disse koronatider - med endring av rammebetingelser – hva krever det av oss..?

3 timer
Mer informasjon
Hvordan kan vi vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Hva må vi være obs på?

Lærer i hardt vær - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon

Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende de siste årene. Tema for dette kurset er utfordrende foreldre og utagerende elever.
Ingen vet hvordan skolen vår blir framover - blir det mye elev- og foreldrekontakt via nett? Dette vil i så fall gi andre utfordringer i "hjem-skole-samarbeidet".

Fagdag for personlige assistenter - BPA - digitalt kurs

2 x 3 timer
Mer informasjon
Personlege assistentar må kjenne sine plikter og rettar i ei brukarstyrt organisering av den personlege assistansen (BPA). 

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

2 x 3 timer
Mer informasjon
Bli tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus. 2 x 3 timer

Behovene til personer med autisme og ADHD i krevende tider - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon

Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre livskvalitet, og hverdagen hos personer med disse vanskene og deres omgivelser i disse koronatider.

ROP-pasienten - en aktør i eget liv - digitalt kurs

2 x 3 timer
Mer informasjon
For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi

3 timer
Mer informasjon
Tretimers webinar for førstelinjeledere med personalansvar, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud og tillitsvalgte

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk – digitalt kurs

1 dag
Mer informasjon
Kurset gir deg en praktisk opplæring i hvordan du kan skrive bedre på jobben.

Tilrettelegging for personer med Autisme og ADHD i skolen – smarte, praktiske tips i disse koronatider

3 timer
Mer informasjon
Ofte blir tiltak igangsatt når problemer og utfordringer viser seg, men hva kan vi gjøre forebyggende?

Foreldrene som utfordrer oss - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon
Har korona-pandemien og stengte barnehager hatt noe å si for foredresamarbeidet i barnehagen? Kan vi fortsette med de vanlige foreldremøtene og samtalene, eller er tiden inne for å tenke nytt?

Forvaltningsrett og saksbehandling - digitalt kurs

2 x 3 timer
Mer informasjon
Bli oppdatert på forvaltningsloven og offentleglova! 2 x 3 timer 

Helsefagarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Jobber du i helsesektoren og ønsker å ta fagprøven? Da er Helsefagarbeider - teori til fagprøven nettstudiet for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Trygghet i arbeidslivet – Hvordan jobbe systematisk med forebygging og håndtering av vold og trusler.

1 dag
Mer informasjon
Gi en innføring i kravene til systematisk arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset skal være et grunnlag for å jobbe videre med håndtering av vold og trusler på egen arbeidsplass.