Nettbasert

Med nettkurs kan du starte når du vil, og studere i ditt eget tempo.

Våre webinarer er toveis lyd og bilde med god anledning til å stille spørsmål underveis.

GRATIS studieplasser for praksiskandidater som vil ta fagbrev!
I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.
Vår partner innen fagbrev på nett – Campus NooA – har fått tilsagn om 2,1 millioner av disse midlene til sine praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby gratis studieplasser til permitterte og arbeidsledige på disse studiene. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere.

Se lenker lenger nede på siden for nærmere informasjon og det faglige innholdet og send en e-post til post@nooa.no om du ønsker gratis studieplass på ett av følgende studier: 

  • byggdrifter
  • helsefagarbeider
  • barne-og ungdomsarbeider

Smitteforebyggende renhold - webinar

Nettbasert, 27.08.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers webinar for renholdere og andre som jobber i service- og omsorgsyrker tett opp mot renhold, for eksempel pleiemedhjelpere, kjøkkenpersonale, vaskeriansatte mm. 

Sertifisering for offentlige anskaffelser – nettkurs

TEAMS, 01.09.2020 - 18 timer
Påmelding Mer informasjon

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Fagakademiet har nettopp gjennomført en pilot av det populære sertifiserings-kurset for offentlige anskaffelser, med gode tilbakemeldinger.

Behovene til personer med autisme og ADHD i krevende tider - webinar

, 13.10.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon

Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre livskvalitet, og hverdagen hos personer med disse vanskene og deres omgivelser i disse koronatider.

Barn med atferd som utfordrer - webinar

, 15.10.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Tretimers webinar som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer. Du får konkrete redskaper som kan benyttes i ditt arbeide med barn.

Foreldrene som utfordrer oss - webinar

, 22.10.2020 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Har korona-pandemien og stengte barnehager hatt noe å si for foredresamarbeidet i barnehagen? Kan vi fortsette med de vanlige foreldremøtene og samtalene, eller er tiden inne for å tenke nytt?

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Oppfølging av ansatte i hjemmekontor - karanteneslitasje - webinar

3 timer
Mer informasjon
Tretimers webinar for førstelinjeledere med personalansvar, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud og tillitsvalgte

Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen - webinar

2 timer
Mer informasjon
Totimers webinar for ansatte i offentlige virksomheter som håndterer innsynskrav 

Utviklingsforstyrrelse - atferd og seksualitet – webinar

3 timer
Mer informasjon
- ekstra utfordrende i disse korona-tider?

Positiv samhandling med barn og unge i en vanskelig periode - webinar

3 timer
Mer informasjon

Problematferd vil som annen atferd, oppstå, bli formet og forsterket i samspillet mellom personen og omgivelsene.
Hvordan forebygge problematferd, skape trygghet og også hvordan håndtere det når det først forekommer?

Målretta miljøarbeid i disse koronatider - med endring av rammebetingelser – hva krever det av oss..? - webinar

3 timer
Mer informasjon
Hvordan kan vi vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Hva må vi være obs på?

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen - webinar

2 x 3 timer
Mer informasjon
Bli tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus. To samlinger a tre timer. 

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon - Webinar

3 timer
Mer informasjon
Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi - webinar

3 timer
Mer informasjon
Tretimers webinar for førstelinjeledere med personalansvar, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud og tillitsvalgte

Tilrettelegging for personer med Autisme og ADHD i skolen – smarte, praktiske tips i disse koronatider - webinar

3 timer
Mer informasjon
Ofte blir tiltak igangsatt når problemer og utfordringer viser seg, men hva kan vi gjøre forebyggende?

Forvaltningsrett og saksbehandling - webinar

2 x 3 timer
Mer informasjon
Bli oppdatert på forvaltningsloven og offentleglova! Et kurs som egner seg godt til webinar. To samlinger a tre timer. 

Helsefagarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Jobber du i helsesektoren og ønsker å ta fagprøven? Da er Helsefagarbeider - teori til fagprøven nettstudiet for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.