Et kurs for deg, eller din virksomhet?

Fagakademiet tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Vi samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter.

Vi spesialtilpasser kurs, studier og utviklingsseminarer etter lokale behov på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor ulike områder.

Vi skreddersyr gjerne vår undervisning til din virksomhet

Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier og konferanser, samtidig som vi skreddersyr tilbud til våre oppdragsgivere.

Mer om bestillingsoppdrag

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP

Bergen, 19.10.2021 - 6 timer

Teamskurs videregående nivå for AOF

Disse kursene er for deg som bruker Teams og jobber som veileder/kursholder/instruktør på AOFs kurs eller jobber fast i AOF.
OBS! Du bør som forkunnskap ha deltatt på nivå 1-kurset, eller ha kunnskap som tilsvarer dette kurset.

OBS! Det er kort frist på disse, Påmeldingsfrist settes til ONSDAG 12.mai.

Du må trykke "Mer info" for utfyllende informasjon om kurset.

Teams, 26.05.2021 - 4 timer 17-21
Teams, 28.05.2021 - 4 timer 09-13

Her er en oversikt over kurs, studier og konferanser som vi tidligere har gjennomført og fått gode tilbakemeldinger på.

Kanskje finner du noe her som kan være aktuelt for din virksomhet? Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud fra Fagakademiet.

«Du må tenke sjæl!»

 

Kurset er lagt til rette for ledere og tillitsvalgte som ønsker å utvikle en coachende lederstil, og at deltakeren skal få en bevisstgjøring av egen framtoning og hvordan en best framstår som veileder og utvikler av sine ansattes selvstendighet. 

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Forstå kommuneøkonomi

Økt forståelse og kunnskap om kommuneøkonomi er ikke bare forbeholdt den kommunale toppledelsen. Dette er et emne som er like aktuelt for alle som jobber i en kommune (fra vaskere til ordfører/ politikere).

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Lederskap og medarbeiderskap

- å skape en lærende organisasjon

Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

Gjennom denne fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag

Når IKT blir fienden

Mestring på jobben er viktig! Formålet med denne kursdagen er å gi grunnleggende digitale ferdigheter tilpasset den enkelte virksomhets behov.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Service i førstelinjetjenesten

God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Teamskurs nivå 1 for AOF

Disse kursene er for deg som bruker Teams og jobber som veileder/kursholder/instruktør på AOFs kurs eller jobber fast i AOF. Nivå 1-kursene har ingen krav til forkunnskaper annet at du bør kunne logge inn i Teams.

OBS! Det er kort frist på disse, Påmeldingsfrist settes til MANDAG 3.mai kl.12.

Du må trykke "Mer info" for utfyllende informasjon om kurset.

Verdibevisst ledelse

Hvordan påvirker dine verdier din utøvelse av ledelse?