Et kurs for deg, eller din virksomhet?

Fagakademiet tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Vi samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter.

Vi spesialtilpasser kurs, studier og utviklingsseminarer etter lokale behov på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor ulike områder.

Vi skreddersyr gjerne vår undervisning til din virksomhet

Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier og konferanser, samtidig som vi skreddersyr tilbud til våre oppdragsgivere.

Mer om bestillingsoppdrag

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Todagers kurs som omhandler planlegging, kartlegging og utforming av grøntanlegg
Tønsberg, 13.02.2019 - 2 dager

Arbeidsgivers styringsrett

Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går.
Sandefjord, 12.12.2018 -

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 
Bergen, 05.12.2018 - 1 dag

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

ART – Agression Replacement Training (Agressjonserstatningstrening) - for deg som ønsker systematisk opplæring som ART-trener
 
Bergen, 28.11.2018 - 6 dager
Trondheim, 09.01.2019 - 6 dager

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom
Trondheim, 11.02.2019 - 5 dager
Gardermoen, 06.05.2019 - 5 dager

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?
Bergen, 12.03.2019 - 1 dag
Stavanger, 13.03.2019 - 1 dag

Ergonomi for kontoransatte

Kroppen vår er laget for bevegelse og belastning. Hvordan klarer vi å imøtekomme kroppens behov, når stadig flere arbeidsoppgaver foregår ved PC'en?

Stjørdal, 04.04.2019 - 1 dag

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling og saksforvaltning.

Kurset vil også omfatte tilleggsemner fra Personopplysningsloven og Kommuneloven.

Trondheim, 19.12.2018 - 1 dag

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.
Oslo, 20.11.2018 - 2 dager

Helsesekretærkonferansen 2018

Denne konferansen samler hvert år mange helsesekretærer til to dager med faglig påfyll, dyktige forelesere og god stemning i flotte omgivelser!
Sandefjord, 20.11.2018 - 2 dager

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 
Bergen, 08.04.2019 - 2 dager

KiD kurslederopplæring

Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring
Bergen, 25.03.2019 - 5 dager

KiD kurslederopplæring

Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring
Gardermoen, 25.02.2019 - 5 dager
Tønsberg, 17.06.2019 - 5 dager

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2018

Dette er den åttende årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.
Bergen, 29.11.2018 - 2 dager

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag.
Oslo, 31.12.2019 - 3 samlinger à 3 dager.

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

Et praktisk rettet kurs med innhold basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap
Bergen, 30.01.2019 - 1 dag

Kul, drittsekk eller voksen

En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom.
Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.
Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!
Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.
Stord, 16.01.2019 - 3 timer

Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid.
Bergen, 13.02.2019 - 4 dager
Oslo, 20.02.2019 - 4 dager

Kursstige bad:Drift / internkontroll med HMS og FDV (f)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.
Bergen, 28.11.2018 - 2 dager

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 stp)
Tromsø, 28.08.2018 - 7 dager

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten -  7,5 studiepoeng.
Tromsø, 12.02.2019 - 4 dager

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

Et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 
Bergen, 03.04.2019 - 1 dag

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)
Ålesund, 11.12.2018 - 5 timer
Steinkjer, 18.12.2018 - 5 timer

Oppdateringsseminar for kursledere i DU

En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!
Gardermoen, 17.01.2019 - 1 dag

Pedagogiske rampestreker

Lek kan både ha en egenverdi og en læringsverdi, Kjetil Steinsholt er mest opptatt av lekens egenverdi og barns spontanlek. Han har i en årrekke forsvart den frie lekens rolle i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Bergen, 03.04.2019 - 6 timer

Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det er mye i media om barns og unges psykiske helse. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.
Bergen, 01.02.2019 - 1 dag

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er et psykologisk-pedagogisk materiale og en samtalemetodikk til bruk i både samtaler og undervisning med barn og unge.
Oslo, 14.01.2019 - 1 dag

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!
Drammen, 27.11.2018 - 1 dag

Regionalt oppdateringsseminar for kursledere i KiD og KiB

En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!
Trondheim, 14.01.2019 - 1 dag
Bergen, 15.01.2019 - 1 dag
Oslo, 16.01.2019 - 1 dag

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning. Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.

  

Stjørdal, 15.01.2019 - 2 dager

Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager

Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 
Gardermoen, 21.11.2018 - 2 dager

Sikkerhetsregel nr 1: Ta først på egen maske før du hjelper andre!

Dette kurset er i samarbeid med Mennesket i Fokus.  På kurset lærer du en enkel modell og metode for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon. Innholdet er basert  på forskning relatert til kommunikasjon og relasjon.

Kristiansand, 13.02.2019 - 1 dag
Stavanger, 14.02.2019 - 1 dag
Bergen, 20.02.2019 - 1 dag

Skolesekretærkonferansen 2018

Denne konferansen samler hvert år mange skolesekretærer til to dager med faglig påfyll, dyktige forelesere og god stemning i flotte omgivelser!
Sandefjord, 20.11.2018 - 2 dager

Underernæring hos eldre

Det gode måltid!
Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. 
 
Sandefjord, 11.12.2018 - 1 dag

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid - Modul 1: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!
Bergen, 11.01.2019 - 10 dager

Fremtidige kurs

Du kan lese mer om kursene og melde din interesse.

«Du må tenke sjæl!»

- den coachende lederrollen

3-dagers kurs om juridiske rammer for personalledelse

Dette er et skreddersydd kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for bygge trygghet i håndteringen av personalsaker.

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2017

Årets hovedtema er "Myter og fakta om arbeidsmiljøet". 

Sigbjørn Johnsen, fylkesmannen i Hedmark, åpner konferansen og deler ut arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2017.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2018

Årets hovedtema er "Arbeidsmiljøet - alles ansvar - ALLTID".

I år har Arbeidsmiljøkonferansen 20 årsjubileum og har mange spennende innledere!

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

– en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Arbeidsrett

Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

ART introduksjonskurs

Trening av barn og unges sosiale kompetanse

Aspergers syndrom

Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk og ikke et diagnostisk perspektiv

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Brosteinsseminaret 2017

Drift og vedlikehold

- ulike typer kontraktsforhold

Brosteinsseminaret 2018

Inkluderende byrom
- hva gjør byrom attraktive og funksjonelle?                                                                 
Gater, plasser og byrom kan være inkluderende og varme, eller de kan være avvisende og kalde. På årets seminar setter vi fokus på byrommene. Hvilke materialer, utforminger og element er hensiktsmessige å bruke for å bygge attraktive og funksjonelle byrom?
Klikk "mer info" for å se program og påmeldingsinformasjon

Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Bruk av makt og tvang i sykehjem; rettsregler, fag og etikk

med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

Daglig og periodisk renhold

Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!
 

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. 

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

Kurset skal gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. 

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling. 

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RK)

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Eldrerådet i arbeid

På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Ernæring og livsstil

Livsstil = summen av slik vi lever

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Alle som yter tjenester innenfor de offentlige helsetjenestene har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Fagdag Ambulansepersonell - Konflikthåndtering

I anledning ambulansearbeiderenes dag 21. September inviterer Fagforbundet Hordaland og Fagakademiet til dagskurs om hvordan håndtere aggresjon, trusler og vold på arbeidsplassen.

Fagdag for arkivansatte i Oslo kommune

En dag for alle som jobber innen arkiv og dokumentsenter i Oslo kommune

Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Fagdag om diabetes

Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.
 

Fagdag om sårbehandling

Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie.

Fagdag om ventilasjon

God og balansert ventilasjon i bygg er viktig for et sunt innemiljø. På forespørsel setter vi nå opp en fagdag der vi ser på ventilasjonsprinsipp, filtrering og drift av ventilasjonsanlegg, primært i offentlige bygg.

Fagdag: Omsorgsteknologi

Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Ferieloven

Innføring i lovens bestemmelser og konsekvenser av disse 

Ferieloven i teori og praksis

Kurset gir en introduksjon til ferieloven og innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

Folkeskikk og uskikk på jobben

Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Forandring fryder

Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg og idrettshaller; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler

Forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer

Dette er kurset for deg som jobber med det grønne.

Fra den vanskelige til den gode samtalen!

Hva gjør du når en medarbeider er overarbeidet, mangler motivasjon eller ikke presterer som forventet? Hva sier du til en medarbeider som ryktes å ha et rusproblem? Hvordan håndterer du konflikt mellom medarbeidere? 

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Gammelt i ny tid - konferanse i Gamle Bergen

Fagakademiet og faggruppen for bygnings- og fartøyvern i Fagforbundet Hordaland SST inviterer til konferanse.

Grønne tanker - glade barn

På kurset får du økt kunnskap og ferdighet til å lære barn og unge å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt. Dette fremmer trivsel, læring og helse.

HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette

Helsefagarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Jobber du i helsesektoren og ønsker å ta fagprøven? Da er Helsefagarbeider - teori til fagprøven nettstudiet for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Helsesekretærkonferansen 2017

Tre aktuelle temaer på årets konferanse  du kan glede deg!
  • Taushetsplikt for deg som jobber i helsesektoren
  • Medikament- og ruspåvirkede pasienter  en utfordring for deg som helsesekretær
  • Kommunikasjonens magi  Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

HMS-kurs for ledere i kirken

Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hva arbeidstakere må tåle? - Videokonferanse

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Hverdagsrehabilitering

Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter.

Hverdagsrehabilitering (utgått)

Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Hvordan lykkes i daglig samhandling med barn og unge

Kurset fokuserer på hvordan man kan forebygge problematferd, men også på hvordan håndtere det når det først forekommer.

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Håndtering av vold og trusler

 – forståelse og forebygging
Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

Det å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Todagers kurs som omhandler både praksis og teori. 
Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Innføringskurs i konflikthåndtering

Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.

Inntakssamtalen - psykisk helse og rus

Hvordan klassifiseres psykiatriske tilstander? Hvordan vurderes de? Hva er stammespråket?

KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD).

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Kommunikasjon for eminente team

Enkle grep for å styrke samarbeidsklimaet

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

Konferanse for helsesekretærer

Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Konferanse for helsesekretærer , Bergen 2018

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som angår helsesekretærer og kontoransatte i helsevesenet. Hvordan være  ansikt utad og guide videre i systemet?  

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Kunnskapsbasert sårbehandling

Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
 

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg

Kursstige bad: Livredning og beredskap

Kurset er ett av en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”

Kursstige bad: Renhold

Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 

Kursstige bad: Service – fornøyde badegjester

Dette kurset er ett av trinnene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”. 

Kursstige bad: Vannbehandling

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet.

Kursstige bad: Vannbehandling (F)

Fagforbundet Hordaland - Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk, i samarbeid med Fagakademiet, skal i løpet av høsten 2018 og våren 2019 sette opp alle modulene i Kursstigen bad.

Lederskap og medarbeiderskap

- å skape en lærende organisasjon

Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

Gjennom denne fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 9

Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten – 15 studiepoeng

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Linoljemaling og overflatebehandling

Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen.

Livsmestring for ungdom

Hva vet vi i dag om ungdommens psykiske helse, mestringsevne og oppvekstvilkår – og hvordan er det med kvaliteten på livets grunnmur?

 

Dette kurset tar for seg ungdommens forutsetninger for mestring av livets små og store hendelser, hvordan vi kan bidra til å lære de å håndtere utfordringer, og om det å snakke med ungdom som sliter psykisk.

 

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon

Mekling

Et verktøy alle ledere burde kunne beherske

Mellom to stoler – og bak sofaen?

En fagdag om jus og fag i NAV og helse-og omsorgstjenesten
 

Merking og allergener

Hvordan tilfredsstille krav til merking av mat i institusjon, kantine og storkjøkken?

Mobbing og trakassering - et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor

Hvilke grep kan man ta og hva kan bidra til å løse situasjonen?

Motivasjon for renholdsledere

Teamarbeid, ledelse, HMS, ergonomi, hvordan lykkes, endringsvillighet i arbeidet, motivasjon, mestring

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

Motivasjon til å takle en hektisk hverdag 
Fokus på positive holdninger og økt selvtillit
Hvordan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
Se deg selv som en ressurs!

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere

Konferansen arrangeres av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og sosial. 
Intensjonen er at denne årlige konferansen skal være en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for ambulansepersonell og AMK på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. For første gang er Den norske jordmorforening medarrangør av denne konferansen. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK. Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene. 

Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere

To dager for deg som jobber med mat! Enten du er kokk, kjøkkensjef, assistent eller pleiepersonell - her vil du møte likesinnede!

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Hvilke krav gjelder for arbeidsgivere med tanke på forebygging av diskriminering og manglende likestilling i virksomheten?

Ny lov om statsansatte

Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten)

Ny rammeplan for barnehager

Kurset gjennomgår de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager. Kvalitetsbegrepet vil også gjennomgås, og hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber.

Nærpersoners innvirkning på barns identitet

Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?
 

Når snakker vi og når tier vi stille?

Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et helt nytt kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.
 

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

Dette kurset vil gjøre deg tryggere i arbeidet som omsorgsarbeider 

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Overvekt hos barn – Mat og måltider i barnehage og SFO

De nasjonale kostrådene er en god basis. Hvordan møte utfordringer med økende overvektsproblematikk hos barn? Hvordan skape et sunt forhold til mat og få gode måltidsopplevelser? 

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP

Pensjonsordningene i offentlig sektor

Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Personlig effektivitet og selvledelse

Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap.

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Renholdets trender

Hva kan vi oppnå gjennom økte kunnskaper ved å prioritere renholdet? Hvordan vil renholdet se ut fremover?

Renholdsledelse

Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.
 

ROP-pasienten - en aktør i eget liv

For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

ROS analyse

Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av  arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

Saksbehandlerkonferansen 2018

En møteplass for saksbehandlere i kommunal og øvrig offentlig sektor. Relevante temaer innen bl.a. aktuelt lovverk, godt språk, digitalisering og GDPR.

Samspillkonferansen 2017

Årets konferanse 28. - 29.08.17 blir arrangert på Gardermoen for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, arrangerer denne for ellevte gang. Fagakademiet er medarrangør. 

Samspillkonferansen 2018

for alle innen helse- og sosialtjenesten. 

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Sanitærrenhold og gulvbehandling

Mange nye typer gulv gjør krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler.

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Service i biblioteket

Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.

Service i førstelinjetjenesten

God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

Unn deg selv tre timer i selskap med Ingvard Wilhelmsen!

Skolesekretærkonferansen 2017

 

Tre aktuelle temaer på årets konferanse  du kan glede deg!
  • Taushetsplikt for deg som jobber i skolen
  • 1. linjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?
  • Kommunikasjonens magi  Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

Smart og morsomt renhold!

Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Tankekraft – et livsmestringsprogram for elever i videregående skole

Tankekraft er et nyutviklet program der målet er å øke ungdoms robusthet gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som kan være til hjelp når en møter belastninger i livet.

Taushetspliktens muligheter og begrensninger i SLT-samarbeidet

SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.
Dette er et kurs for ALLE som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med stort læringspotensial. Men dette er ikke alltid tilfelle.
 

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

Når foreligger det trakassering eller annen utilbørlig adferd i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Trivsel på jobben

En dag der vi fokuserer på hvordan man kan oppnå økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen.

Trygghet i personalsakene

Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser

Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – diagnoser, symptomer, forståelse og målretta miljøarbeid – todagers kurs

Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

Vi ønsker å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU

Verneombud - roller og oppgaver

På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte

Økonomi for styrere i barnehage

Økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer