Et kurs for deg, eller din virksomhet?

Fagakademiet tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Vi samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter.

Vi spesialtilpasser kurs, studier og utviklingsseminarer etter lokale behov på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor ulike områder.

Vi skreddersyr gjerne vår undervisning til din virksomhet

Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier og konferanser, samtidig som vi skreddersyr tilbud til våre oppdragsgivere.

Mer om bestillingsoppdrag

Arbeid og avspenning

Stressmestringskurs i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole
Jevnaker, 06.03.2018 - 2 dager

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 
Steinkjer, 30.01.2018 - 1 dag

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

ART – Agression Replacement Training (Agressjonserstatningstrening) - for deg som ønsker systematisk opplæring som ART-trener
 
Trondheim, 31.01.2018 - 6 dager

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?
Trondheim, 07.02.2018 - 1 dag
Bergen, 03.05.2018 - 1 dag

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer
Molde, 14.03.2018 - 1 dag

De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17

Er du trygg på hvilke standarder som benyttes innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge? Kompetanse om standardene og byggteknisk forskrift er avgjørende for å kunne oppfylle de kontraktsrettslige forpliktelser i bygge- og anleggsprosjekter.
Bergen, 23.01.2018 - 1 dag
Drammen, 24.01.2018 - 1 dag
Trondheim, 25.01.2018 - 1 dag

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!
Drammen, 14.03.2018 - 1 dag
Ålesund, 17.04.2018 - 1 dag
Stjørdal, 03.05.2018 - 1 dag

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.
Drammen, 13.02.2018 - 1 dag
Bergen, 14.02.2018 - 1 dag
Trondheim, 15.02.2018 - 1 dag
Tromsø, 20.02.2018 - 1 dag

Hverdagsrehabilitering

Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter
Drammen, 22.02.2018 - 1 dag
Tromsø, 17.04.2018 - 1 dag

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.
Trondheim, 20.03.2018 - 1 dag
Ålesund, 21.03.2018 - 1 dag

Håndtering av vold og trusler

 – forståelse og forebygging

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.
Tromsø, 08.03.2018 - 1 dag
Trondheim, 24.04.2018 - 1 dag
Ålesund, 25.04.2018 - 1 dag

Innføringskurs i konflikthåndtering

Forstå hvordan konflikter eskalerer, og gjennom det, forstå hvordan man kan bidra til å de-eskalere hendelser og situasjoner.
Trondheim, 14.02.2018 - 1 dag
Bergen, 11.04.2018 - 1 dag

KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD).
Gardermoen, 28.05.2018 - 2 dager

KiD kurslederopplæring

Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring
Bergen, 12.02.2018 - 5 dager
Gardermoen, 12.03.2018 - 5 dager
Kristiansand, 16.04.2018 - 5 dager

Kul, drittsekk eller voksen

En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom.
Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.
Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!
Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.
Bergen, 24.01.2018 - 3 timer

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng
Trondheim, 17.01.2018 - 4 dager

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten
Tromsø, 08.02.2018 - 7 dager

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon
Bergen, 18.04.2018 - 1 dag
Drammen, 23.04.2018 - 1 dag
Trondheim, 24.04.2018 - 1 dag
Tromsø, 13.06.2018 - 1 dag

Mekling

Et verktøy alle ledere burde kunne beherske
Trondheim, 15.02.2018 - 1 dag
Bergen, 12.04.2018 - 1 dag

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

Et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 
Steinkjer, 07.03.2018 - 1 dag
Stavanger, 18.04.2018 - 1 dag

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for ambulansepersonell og AMK på Storefjell Resort Hotel, Gol. 
Gol, 05.03.2018 - 3 dager

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. 
Gol, 05.03.2018 - 3 dager

Nye regler for behandling av personopplysninger

Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)
Bergen, 24.01.2018 - 5 timer
Tromsø, 25.01.2018 - 5 timer
Oslo, 14.02.2018 - 5 timer
Tønsberg, 15.02.2018 - 5 timer
Trondheim, 21.02.2018 - 5 timer
Bodø, 12.04.2018 - 5 timer

Nærpersoners innvirkning på barns identitet

Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?
 
Stjørdal, 02.05.2018 - 1 dag

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

Dette kurset vil gjøre deg tryggere i arbeidet som omsorgsarbeider 
Gardermoen, 16.03.2018 - 1 dag

Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier direktør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det er mye i media om barns og unges psykiske helse. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.
Steinkjer, 24.01.2018 - 1 dag
Bergen, 21.02.2018 - 1 dag

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!
Trondheim, 12.03.2018 - 1 dag
Bergen, 11.04.2018 - 1 dag
Kristiansand, 03.05.2018 - 1 dag

Renholdsledelse

Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  
Kristiansand, 13.02.2018 - 2 dager
Gardermoen, 13.03.2018 - 2 dager
Langesund, 18.09.2018 - 2 dager
Trondheim, 25.09.2018 - 2 dager

ROP-pasienten (rus og psykiatri)

For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.
Bergen, 13.03.2018 - 1 dag
Stavanger, 14.03.2018 - 1 dag
Tønsberg, 21.03.2018 - 1 dag
Steinkjer, 04.04.2018 - 1 dag
Tromsø, 10.04.2018 - 1 dag
Hammerfest, 11.04.2018 - 1 dag
Molde, 24.04.2018 - 1 dag
Trondheim, 25.04.2018 - 1 dag
Bodø, 09.05.2018 - 1 dag
Gardermoen, 23.05.2018 - 1 dag

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)
Tønsberg, 13.03.2018 - 1 dag
Stjørdal, 14.03.2018 - 1 dag
Bergen, 15.03.2018 - 1 dag

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

Unn deg selv tre timer i selskap med Ingvard Wilhelmsen!
Trondheim, 23.01.2018 - 3 timer

Smart og morsomt renhold!

Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!
Trondheim, 20.03.2018 - 1 dag
Bergen, 05.06.2018 - 1 dag
Sarpsborg, 16.10.2018 - 1 dag
Hamar, 06.11.2018 - 1 dag

Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med stort læringspotensial. Men dette er ikke alltid tilfelle.
 
Gardermoen, 07.02.2018 - 1 dag

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser
Ålesund, 12.04.2018 - 1 dag

Fremtidige kurs

Du kan lese mer om kursene og melde din interesse.

3-dagers kurs om juridiske rammer for personalledelse

Dette er et skreddersydd kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for bygge trygghet i håndteringen av personalsaker.

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Arbeidsgivers styringsrett

Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går.

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2017

Årets hovedtema er "Myter og fakta om arbeidsmiljøet". 

Sigbjørn Johnsen, fylkesmannen i Hedmark, åpner konferansen og deler ut arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2017.

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

– en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Arbeidsrett

Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Arkivkurs

Et todagers kurs som gir deg grunnleggende innføring i arkiv, lovverk og dokumenthåndtering i offentlige virksomheter. Dette kan bestilles som bedriftsinternt kurs!

ART introduksjonskurs

Trening av barn og unges sosiale kompetanse

Aspergers syndrom

Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk og ikke et diagnostisk perspektiv

Barn med tilknytningsvansker

Vi ser på ulike perspektiver og mulige tiltak for barn med tilknytningsforstyrrelser/-vansker

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Brosteinsseminaret 2016

Tema for årets seminar er: Fra fundament til ferdig smykke.

Brosteinsseminaret 2017

Drift og vedlikehold

- ulike typer kontraktsforhold

Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Bruk av makt og tvang i sykehjem; rettsregler, fag og etikk

med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

Bygge luftslott eller knuse drømmer?

Fagforbundet Hordaland seksjon kirke, kultur og oppvekst og Fagakademiet inviterer til  fagdag om kommunikasjon med ungdom

Daglig og periodisk renhold

Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!
 

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. 

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

Kurset skal gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. 

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling. 

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RK)

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Eldrerådet i arbeid

På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Alle som yter tjenester innenfor de offentlige helsetjenestene har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Fagdag Ambulansepersonell - Konflikthåndtering

I anledning ambulansearbeiderenes dag 21. September inviterer Fagforbundet Hordaland og Fagakademiet til dagskurs om hvordan håndtere aggresjon, trusler og vold på arbeidsplassen.

Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Fagdag om diabetes

Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.
 

Fagdag: Omsorgsteknologi

Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Ferieloven i teori og praksis

Kurset gir en introduksjon til ferieloven og innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

Folkeskikk og uskikk på jobben

Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Forandring fryder

Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg og idrettshaller; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler

Forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer

Dette er kurset for deg som jobber med det grønne.

Fra den vanskelige til den gode samtalen!

Hva gjør du når en medarbeider er overarbeidet, mangler motivasjon eller ikke presterer som forventet? Hva sier du til en medarbeider som ryktes å ha et rusproblem? Hvordan håndterer du konflikt mellom medarbeidere? 

Gammelt i ny tid - konferanse i Gamle Bergen

Fagakademiet og faggruppen for bygnings- og fartøyvern i Fagforbundet Hordaland SST inviterer til konferanse.

HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette

Helsefagarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Jobber du i helsesektoren og ønsker å ta fagprøven? Da er Helsefagarbeider - teori til fagprøven nettstudiet for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Helsesekretærkonferansen 2016

Blant årets temaer er etikk i arbeidslivet, yrkesstolthet, kommunikasjon, lovverk – alt spesielt rettet mot din rolle som helsesekretær

Helsesekretærkonferansen 2017

Tre aktuelle temaer på årets konferanse  du kan glede deg!
 • Taushetsplikt for deg som jobber i helsesektoren
 • Medikament- og ruspåvirkede pasienter  en utfordring for deg som helsesekretær
 • Kommunikasjonens magi  Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

HMS-kurs for ledere i kirken

Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

Hva arbeidstakere må tåle? - Videokonferanse

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Hvordan lykkes i daglig samhandling med barn og unge

Kurset fokuserer på hvordan man kan forebygge problematferd, men også på hvordan håndtere det når det først forekommer.

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

En av grunnreglene i kommunikasjon er at den må begynne der den andre er. Men hva betyr det og hvordan kan vi gjøre det i forhold til barn? 

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

Det å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Todagers kurs som omhandler både praksis og teori. 
Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

KiD kurslederopplæring

Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse - 15 stp

Høgskolestudium for deg som ønsker å bli dyktigere i barne- og ungdomsarbeid.

 

Kommunikasjon for eminente team

Enkle grep for å styrke samarbeidsklimaet

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

Konferanse for helsesekretærer

Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

Et praktisk rettet kurs med innhold basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap

Kunnskapsbasert sårbehandling

Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
 

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg

Kursstige bad: Livredning og beredskap

Kurset er ett av en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”

Kursstige bad: Renhold

Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 

Kursstige bad: Service – fornøyde badegjester

Dette kurset er ett av trinnene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”. 

Kursstige bad: Vannbehandling

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet:

 • Hva påvirker vannkvaliteten?
 • Hvilke tiltak må settes i verk for å oppnå optimal kvalitet?
 • Rensemetoder, system og komponenter som brukes i vannbehandling
 • Hvordan håndtere avvik fra kravene til vannkvalitet?
 • Drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehandling som påvirker både HMS og FDV

Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

Gjennom denne fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 1

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 2

Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 4

Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse - 7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten -  7,5 studiepoeng.

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 7

Kvalitetsledelse i helse og omsorgstjenesten - 7,5 studiepoeng

 

Linoljemaling og overflatebehandling

Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen.

Mellom to stoler – og bak sofaen?

En fagdag om jus og fag i NAV og helse-og omsorgstjenesten
 

Merking og allergener

Hvordan tilfredsstille krav til merking av mat i institusjon, kantine og storkjøkken?

Mobbing og trakassering - et problem som må tas på alvor

Mobbing og trakassering er et problem i arbeidslivet - hvilke grep kan  man gjøre for å bidra til å løse situasjonen?

Motivasjon for renholdsledere

Teamarbeid, ledelse, HMS, ergonomi, hvordan lykkes, endringsvillighet i arbeidet, motivasjon, mestring

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

Motivasjon til å takle en hektisk hverdag 
Fokus på positive holdninger og økt selvtillit
Hvordan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
Se deg selv som en ressurs!

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere

Konferansen arrangeres av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og sosial. 
Intensjonen er at denne årlige konferansen skal være en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal  fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol  for alle som arbeider innen ambulanse og AMK. 

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. For første gang er Den norske jordmorforening medarrangør av denne konferansen. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK. Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene. 

Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere

To dager for deg som jobber med mat! Enten du er kokk, kjøkkensjef, assistent eller pleiepersonell - her vil du møte likesinnede!

Ny rammeplan for barnehager

Kurset gjennomgår de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager. Kvalitetsbegrepet vil også gjennomgås, og hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber.

Når snakker vi og når tier vi stille?

Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et helt nytt kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.
 

Offentlige tjenester - hvordan møter vi mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn?

Hvordan kan vi bli flinkere til å se hele mennesket og deres livsituasjon? Ulike ord, metaforer og begrep kan bidra til misforståelser mellom behandler/saksbehandler, og den det gjelder

Oppdateringsseminar for kursledere i DU

En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Pensjonsordningene i offentlig sektor

Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Personlig effektivitet og selvledelse

Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap.

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Psykiske helseproblemer i innvandrerbefolkningen- møtet med det norske tjenesteapparatet.

Livssituasjon og psykisk helse er tett knyttet sammen. Hvordan kan vi bli flinkere til å se hele mennesket og deres livsituasjon?

Rakkerunger og gullunger - voksne kan hjelpe barn til å slutte å utagere

Noen barn bringer frem det verste i oss voksne! Noen barn stiller foreldre, hjelpere og omgivelser for øvrig på langvarig prøve med sin oppførsel.

Regionalt oppdateringsseminar 2017 for kursledere i KiD og KiB

En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Renholdets trender

Hva kan vi oppnå gjennom økte kunnskaper ved å prioritere renholdet? Hvordan vil renholdet se ut fremover?

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.
 

ROS analyse

Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av  arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager

Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Samspillkonferansen 2017

Årets konferanse 28. - 29.08.17 blir arrangert på Gardermoen for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, arrangerer denne for ellevte gang. Fagakademiet er medarrangør. 

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Sanitærrenhold og gulvbehandling

Mange nye typer gulv gjør krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler.

Service i biblioteket

Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.

Skolesekretærkonferansen 2016

Blant årets temaer er etikk i arbeidslivet, yrkesstolthet, kommunikasjon, lovverk – alt spesielt rettet mot din rolle som skolesekretær

Skolesekretærkonferansen 2017

 

Tre aktuelle temaer på årets konferanse  du kan glede deg!
 • Taushetsplikt for deg som jobber i skolen
 • 1. linjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?
 • Kommunikasjonens magi  Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

Stressmestring og mindfullness

På dette kurset lærer du hvordan du kan håndtere negativt stress slik at du kan bedre helsa og øke motivasjonen din

Studiet Kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid 60 stp

Studium for deg som ønsker å utvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid.

Taushetspliktens muligheter og begrensninger i SLT-samarbeidet

SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

Temakveld om diabetes

Kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester sto sentralt i samhandlingsreformen.
Fagforbundet i OS mener at man har forsømt denne biten de siste årene og vil invitere til en temakveld om diabetes.

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Trivsel på jobben

En dag der vi fokuserer på hvordan man kan oppnå økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen.

Trygghet i personalsakene

Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Underernæring hos eldre

Det gode måltid!
Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. 
 

Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – diagnoser, symptomer, forståelse og målretta miljøarbeid – todagers kurs

Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Verneombud - roller og oppgaver

På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte

Vivat - Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" er et intensivt, tverrfaglig kurs over to dager. Det gir deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker. 

Økonomi for styrere i barnehage

Økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer

Å arbeide i andres hjem

Det å jobbe i andres hjem har mange dilemma. Det å bli definert som hjelpetrengende…hva gjør det med mennesker?