Et kurs for deg, eller din virksomhet?

Fagakademiet tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Vi samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter.

Vi spesialtilpasser kurs, studier og utviklingsseminarer etter lokale behov på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor ulike områder.

Vi skreddersyr gjerne vår undervisning til din virksomhet

Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier og konferanser, samtidig som vi skreddersyr tilbud til våre oppdragsgivere.

Mer om bestillingsoppdrag

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Bergen, 07.09.2017 - 4 dager
Mer informasjon
Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten -  7,5 studiepoeng.

KiD kurslederopplæring (rg)

Gardermoen, 16.10.2017 - 5 dager
Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Bergen, 23.10.2017 - 5 dager
Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Renholdsledelse

Sarpsborg, 24.10.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Steinkjer, 25.10.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

Tønsberg, 26.10.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En dag hvor vi setter renholderen i fokus. Stikkord er arbeidsglede og faglig påfyll!

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Gardermoen, 26.10.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Stavanger, 27.10.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RK)

Harstad, 27.10.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere

Tønsberg, 01.11.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
To dager for deg som jobber med mat! Enten du er kokk, kjøkkensjef, assistent eller pleiepersonell - her vil du møte likesinnede!

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Tromsø, 02.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Trondheim, 06.11.2017 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper -  7,5 studiepoeng.

Regionalt oppdateringsseminar 2017 for kursledere i KiD og KiB

Stavanger, 07.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Kunnskapsbasert sårbehandling

Bergen, 07.11.2017 - 1 dag
Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

Regionalt oppdateringsseminar 2017 for kursledere i KiD og KiB

Oslo, 08.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Kul, drittsekk eller voksen

Bergen, 08.11.2017 - 3 timer
Mer informasjon

En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom.

Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.

Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!

Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

 

Oppdateringsseminar for kursledere i DU

Gardermoen, 09.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Trondheim, 09.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Bergen, 09.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Regionalt oppdateringsseminar 2017 for kursledere i KiD og KiB

Trondheim, 10.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
En viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap!

Skolesekretærkonferansen 2017

Sandefjord, 13.11.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon

 

Tre aktuelle temaer på årets konferanse  du kan glede deg!
 • Taushetsplikt for deg som jobber i skolen
 • 1. linjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?
 • Kommunikasjonens magi  Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

Helsesekretærkonferansen 2017

Sandefjord, 13.11.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Tre aktuelle temaer på årets konferanse  du kan glede deg!
 • Taushetsplikt for deg som jobber i helsesektoren
 • Medikament- og ruspåvirkede pasienter  en utfordring for deg som helsesekretær
 • Kommunikasjonens magi  Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

KiD kurslederopplæring (tb)

Trondheim, 13.11.2017 - 5 dager
Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD  kurs i depresjonsmestring

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Trondheim, 14.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Bergen, 15.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Oslo, 16.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Bergen, 16.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Kunnskapsbasert sårbehandling

Bergen, 17.11.2017 - 1 dag
Mer informasjon
Oppdatert kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg!

KiD kurslederopplæring (rg)

Stokmarknes, 20.11.2017 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Fem dagers kurslederopplæring i KiD - kurs i depresjonsmestring

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Kristiansand, 20.11.2017 - 5 dager
Påmelding Mer informasjon
Femdagers kurslederopplæring i DU - mestringskurs for ungdom

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Oslo, 21.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

Drammen, 21.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

Molde, 22.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et praktisk rettet kurs med innhold basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Trondheim, 22.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Kristiansand, 22.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Bodø, 22.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Oslo, 23.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Bergen, 23.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Bergen, 23.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Tromsø, 23.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Vold og trusler på arbeidsplassen

Kristiansund, 28.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 - forståelse, forebygging og håndtering.

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning (rg)

Bergen, 28.11.2017 - 2 dager
Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Bergen, 28.11.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

Molde, 28.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Alta, 29.11.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Drammen, 30.11.2017 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Konferanse for vaskeriansatte

Stjørdal, 30.11.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Vold og trusler på arbeidsplassen

Stjørdal, 05.12.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
 - forståelse, forebygging og håndtering.

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – diagnoser, symptomer, forståelse og målretta miljøarbeid – todagers kurs

Bergen, 05.12.2017 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

Stavanger, 06.12.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Et praktisk rettet kurs med innhold basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap

Mobbing og trakassering - et problem som må tas på alvor

Trondheim, 06.12.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Mobbing og trakassering er et problem i arbeidslivet - hvilke grep kan  man gjøre for å bidra til å løse situasjonen?

Mobbing og trakassering - et problem som må tas på alvor

Molde, 07.12.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Mobbing og trakassering er et problem i arbeidslivet - hvilke grep kan  man gjøre for å bidra til å løse situasjonen?

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kristiansand, 07.12.2017 - 6 timer
Påmelding Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Kristiansand, 12.12.2017 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Ferieloven i teori og praksis

, 02.01.2018 -
Mer informasjon
Kurset gir en introduksjon til ferieloven og innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

Trondheim, 17.01.2018 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

Kristiansand, 22.01.2018 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Unn deg selv tre timer i selskap med Ingvard Wilhelmsen!

De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17

Bergen, 23.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Er du trygg på hvilke standarder som benyttes innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge? Kompetanse om standardene og byggteknisk forskrift er avgjørende for å kunne oppfylle de kontraktsrettslige forpliktelser i bygge- og anleggsprosjekter.

Sjef i eget liv?! Hvordan vinner du hverdagen?

Trondheim, 23.01.2018 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Unn deg selv tre timer i selskap med Ingvard Wilhelmsen!

Psykisk helse hos barn og unge

Steinkjer, 24.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier direktør Arne Holte i Folkehelseinstituttet.

Det skrives og snakkes mye om barns og unges psykiske helse for tiden. Barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17

Drammen, 24.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Er du trygg på hvilke standarder som benyttes innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge? Kompetanse om standardene og byggteknisk forskrift er avgjørende for å kunne oppfylle de kontraktsrettslige forpliktelser i bygge- og anleggsprosjekter.

De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17

Trondheim, 25.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Er du trygg på hvilke standarder som benyttes innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge? Kompetanse om standardene og byggteknisk forskrift er avgjørende for å kunne oppfylle de kontraktsrettslige forpliktelser i bygge- og anleggsprosjekter.

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Steinkjer, 30.01.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved  endre væremåter. 

Renholdsledelse

Kristiansand, 13.02.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Todagers kurs som omhandler ledelse, fremtidens renhold, økonomi og HMS  

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Drammen, 13.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Bergen, 14.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Trondheim, 15.02.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

, 20.02.2018 -
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Tromsø, 20.02.2018 - 1 dag
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Arbeid og avspenning

Jevnaker, 06.03.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Stressmestringskurs i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole

Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”

Steinkjer, 07.03.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Dette er et meget aktuelt fagkurs for alle som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du øket kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.
 

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Tønsberg, 13.03.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Stressmestring og mindfullness

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset lærer du hvordan du kan håndtere negativt stress slik at du kan bedre helsa og øke motivasjonen din

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Offentlige tjenester - hvordan møter vi mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn?

1 dag
Mer informasjon
Hvordan kan vi bli flinkere til å se hele mennesket og deres livsituasjon? Ulike ord, metaforer og begrep kan bidra til misforståelser mellom behandler/saksbehandler, og den det gjelder

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

1 dag
Mer informasjon
Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 2

4 dag
Mer informasjon
Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

2 dager
Mer informasjon
Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.
 

KiB kurslederopplæring – Kurs i mestring av belastning (tb)

2 dager
Mer informasjon
Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). 

Smart og morsomt renhold!

1 dag
Mer informasjon
Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

1 dag
Mer informasjon
Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Trygghet i personalsakene

1 dag
Mer informasjon
Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell

1 dag
Mer informasjon

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 1

4 dager

Forandring fryder

1 dag
Mer informasjon
Endringsprosesser i organisasjoner - hvordan sikre at dette blir en positiv prosess

Brosteinsseminaret 2016

2 dager
Mer informasjon
Tema for årets seminar er: Fra fundament til ferdig smykke.

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon
Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Aspergers syndrom

1 dag
Mer informasjon
Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk og ikke et diagnostisk perspektiv

Temakveld om diabetes

4 timer
Mer informasjon
Kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester sto sentralt i samhandlingsreformen.
Fagforbundet i OS mener at man har forsømt denne biten de siste årene og vil invitere til en temakveld om diabetes.

Effektiv konfliktløsning m/Jan Atle Andersen over 2 + 1 dager

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gi deltakerne innføring i konflikters struktur, og i hvordan de kan løses og forebygges. 

Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

1 dag
Mer informasjon
Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Hverdagsrehabilitering

1 dag
Mer informasjon
Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter

Gammelt i ny tid - konferanse i Gamle Bergen

1 dag
Mer informasjon
Fagakademiet og faggruppen for bygnings- og fartøyvern i Fagforbundet Hordaland SST inviterer til konferanse.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2016

2 dager
Mer informasjon
Årets hovedtema er " Et arbeidsliv i endring - kontroll vs. tillit"

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

1 dag
Mer informasjon
Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal  fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol  for alle som arbeider innen ambulanse og AMK. 

Verneombud - roller og oppgaver

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte

Brosteinsseminaret 2017

2 dager
Mer informasjon

Drift og vedlikehold

- ulike typer kontraktsforhold

Daglig og periodisk renhold

1 dag
Mer informasjon
Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!
 

Bruk av makt og tvang i sykehjem; rettsregler, fag og etikk

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

5 dager
Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

1 dag
Mer informasjon
Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Linoljemaling og overflatebehandling

1 dag
Mer informasjon
Kurset setter fokus på linoljemaling og overflatebehandling, dette er gammelt tradisjonshåndverk som må holdes i hevd. Ansatte som arbeider med restaurering og maling/ overflatebehandling vil ha nytte av denne dagen.

Vivat - Førstehjelp ved selvmordsfare

2 dager
Mer informasjon
Kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" er et intensivt, tverrfaglig kurs over to dager. Det gir deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker. 

Å arbeide i andres hjem

1 dag
Mer informasjon
Det å jobbe i andres hjem har mange dilemma. Det å bli definert som hjelpetrengende…hva gjør det med mennesker?

Samspillkonferansen 2017

2 dager
Mer informasjon
Årets konferanse 28. - 29.08.17 blir arrangert på Gardermoen for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, arrangerer denne for ellevte gang. Fagakademiet er medarrangør. 

Konferanse for helsesekretærer

2 dager
Mer informasjon
Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Personlig effektivitet og selvledelse

1 dag
Mer informasjon
Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap.

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

3 dager
Mer informasjon
Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

1 dag
Mer informasjon
ART – Agression Replacement Training (Agressjonserstatningstrening) - for deg som ønsker systematisk opplæring som ART-trener
 

Folkeskikk og uskikk på jobben

1 dag
Mer informasjon
Hvordan behandler vi våre kolleger og ledere?

Forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer

2 dager
Mer informasjon
Dette er kurset for deg som jobber med det grønne.

Arbeidsmiljø og ansvarlig kommunikasjon

1 dag
Mer informasjon

Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Økonomi for styrere i barnehage

1 dag
Mer informasjon
Økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer

Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager

2 dager
Mer informasjon
Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

2 dager
Mer informasjon
Det å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. Todagers kurs som omhandler både praksis og teori. 
Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017,  pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

1 dag
Mer informasjon
Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Pensjonsordningene i offentlig sektor

1 dag
Mer informasjon
Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

4 dager
Mer informasjon
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?

Rakkerunger og gullunger - voksne kan hjelpe barn til å slutte å utagere

1 dag
Mer informasjon
Noen barn bringer frem det verste i oss voksne! Noen barn stiller foreldre, hjelpere og omgivelser for øvrig på langvarig prøve med sin oppførsel.

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

1 dag
Mer informasjon
Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

HACCP - hygieneregelverk for alle som håndterer mat

2 dager
Mer informasjon
HACCP inngår i krav til regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter unntatt primærleddet, og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette

Fagdag: Omsorgsteknologi

1 dag
Mer informasjon
Hva betyr omsorgsteknologi for den daglige arbeidssituasjonen og for hverdagslivet for brukerne? Og hva betyr det for samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper? På denne fagdagen får vi tid til å snakke om en del av rammene rundt bruk av omsorgsteknologi.

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

1 dag
Mer informasjon
Dette fagkurset vil bidra til at deltakerne bedre blir i stand til å kontrollere steinrelatert belegningsarbeid, både under selve utførelsen og ved sluttkontrollen og godkjenning av utført arbeid.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

2 dager
Mer informasjon
Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Barn med tilknytningsvansker

1 dag
Mer informasjon
Vi ser på ulike perspektiver og mulige tiltak for barn med tilknytningsforstyrrelser/-vansker

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

1 dag
Mer informasjon
Alle som yter tjenester innenfor de offentlige helsetjenestene har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Arbeidsrett

3 dager
Mer informasjon
Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse renholdets betydning i sanitær- og badeanlegg og idrettshaller; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler

Ny rammeplan for barnehager

1 dag
Mer informasjon

Kurset gjennomgår de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager. Kvalitetsbegrepet vil også gjennomgås, og hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber.

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3

4 dager

Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen, kurs for kontoransatte

1 dag
Mer informasjon
Alle som samhandler med mennesker, vet at god kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid

Fra den vanskelige til den gode samtalen!

1 dag
Mer informasjon
Hva gjør du når en medarbeider er overarbeidet, mangler motivasjon eller ikke presterer som forventet? Hva sier du til en medarbeider som ryktes å ha et rusproblem? Hvordan håndterer du konflikt mellom medarbeidere? 

Renholdets trender

1 dag
Mer informasjon
Hva kan vi oppnå gjennom økte kunnskaper ved å prioritere renholdet? Hvordan vil renholdet se ut fremover?

Bygge luftslott eller knuse drømmer?

1 dag
Mer informasjon
Fagforbundet Hordaland seksjon kirke, kultur og oppvekst og Fagakademiet inviterer til  fagdag om kommunikasjon med ungdom

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

1 dag
Mer informasjon
Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere

1 dag
Konferansen arrangeres av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og sosial. 
Intensjonen er at denne årlige konferansen skal være en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere.

Kursstige bad: Vannbehandling

2 dager
Mer informasjon

2 dagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet:

 • Hva påvirker vannkvaliteten?
 • Hvilke tiltak må settes i verk for å oppnå optimal kvalitet?
 • Rensemetoder, system og komponenter som brukes i vannbehandling
 • Hvordan håndtere avvik fra kravene til vannkvalitet?
 • Drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehandling som påvirker både HMS og FDV

Helsesekretærkonferansen 2016

2 dager
Blant årets temaer er etikk i arbeidslivet, yrkesstolthet, kommunikasjon, lovverk – alt spesielt rettet mot din rolle som helsesekretær

Studiet Kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid 60 stp

1 dag
Mer informasjon
Studium for deg som ønsker å utvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid.

Kursstige bad: Renhold

2 dager
Mer informasjon
Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme-, bad- og idrettsanlegg. 

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

1 dag
Mer informasjon
Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

ROS analyse

1 dag
Mer informasjon
Kursdagen er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av  arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

Eldrerådet i arbeid

6 timer
Mer informasjon
På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

Offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17

1 dag
Mer informasjon
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et helt nytt kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.
 

Arkivkurs

2 dager
Mer informasjon
Et todagers kurs som gir deg grunnleggende innføring i arkiv, lovverk og dokumenthåndtering i offentlige virksomheter. Dette kan bestilles som bedriftsinternt kurs!

Prosjektmetodikk i arbeidshverdagen

1 dag
Mer informasjon
I dette kurset legger vi opp til en praktisk tilnærming til hvordan prosjektmetodikk kan anvende på daglige gjøremål i arbeidshverdagen

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

1 dag
En av grunnreglene i kommunikasjon er at den må begynne der den andre er. Men hva betyr det og hvordan kan vi gjøre det i forhold til barn? 

Service i biblioteket

1 dag
Mer informasjon
Et kurs om å gi brukerne et godt tilbud samtidig som du, som biblioteksansatt, må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder.

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

4 dager
Mer informasjon
Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

1 dag
Mer informasjon
Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

1 dag
Mer informasjon
Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

ART introduksjonskurs

2 dager
Trening av barn og unges sosiale kompetanse

Sanitærrenhold og gulvbehandling

1 dag
Mer informasjon

Mange nye typer gulv gjør krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler.

Bruk av makt og tvang i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming

1 dag
Mer informasjon
med fokus på de faglige og etiske utfordringene ved bruk av makt og tvang

Fagdag om diabetes

1 dag
Mer informasjon
Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.
 

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse - 15 stp

10 dager

Høgskolestudium for deg som ønsker å bli dyktigere i barne- og ungdomsarbeid.

 

Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett

Mer informasjon
Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går.

Motivasjon for renholdsledere

1 dag
Mer informasjon
Teamarbeid, ledelse, HMS, ergonomi, hvordan lykkes, endringsvillighet i arbeidet, motivasjon, mestring

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 4

4 dager
Mer informasjon
Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse - 7,5 studiepoeng.

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

1 dag
Mer informasjon
Dette kurset vil gjøre deg tryggere i arbeidet som omsorgsarbeider 

Merking og allergener

1 dag
Mer informasjon
Hvordan tilfredsstille krav til merking av mat i institusjon, kantine og storkjøkken?

Byggdrifter - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Har du lang og allsidig praksis som vaktmester, eller annen relevant praksis fra drift og vedlikehold av bygg? Da er Byggdrifterfaget det rette fagbrevet for deg.
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.
 

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2017

1 dag
Mer informasjon

Årets hovedtema er "Myter og fakta om arbeidsmiljøet". 

Sigbjørn Johnsen, fylkesmannen i Hedmark, åpner konferansen og deler ut arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2017.

Skolesekretærkonferansen 2016

2 dager
Blant årets temaer er etikk i arbeidslivet, yrkesstolthet, kommunikasjon, lovverk – alt spesielt rettet mot din rolle som skolesekretær

Kommunikasjon med alvorlig syke og deres pårørende

1 dag
Mer informasjon
Samtaler med mennesker i krise og sorg kan ofte være utfordrende og vanskelig. Hvordan ivareta deg selv på en god måte, samtidig som du skaper trygge rammer for god kommunikasjon.
 

Skriv bedre - nettkurs

Dette er et nettkurs som gir deg redskaper til å kommunisere bedre. Kurset tar deg steg for steg igjennom hva det vil si å skrive tekster som skal kommunisere tydelig. 

Hvordan lykkes i daglig samhandling med barn og unge

1 dag
Mer informasjon
Kurset fokuserer på hvordan man kan forebygge problematferd, men også på hvordan håndtere det når det først forekommer.

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

1 dag
Mer informasjon
– en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser

1 dag
Mer informasjon
Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen. 

Taushetspliktens muligheter og begrensninger i SLT-samarbeidet

1 dag
SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 7

4 dager
Mer informasjon

Kvalitetsledelse i helse og omsorgstjenesten - 7,5 studiepoeng

 

Kommunikasjon for eminente team

2 dager
Enkle grep for å styrke samarbeidsklimaet

Psykiske helseproblemer i innvandrerbefolkningen- møtet med det norske tjenesteapparatet.

1 dag
Mer informasjon
Livssituasjon og psykisk helse er tett knyttet sammen. Hvordan kan vi bli flinkere til å se hele mennesket og deres livsituasjon?

Kursstige bad: Klima og ventilasjon

2 dager
Mer informasjon
Todagers kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg

Kursstige bad: Service – fornøyde badegjester

2 dager
Dette kurset er ett av trinnene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”. 

Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

1 dag
Mer informasjon
En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med stort læringspotensial. Men dette er ikke alltid tilfelle.
 

Trivsel på jobben

1 dag
Mer informasjon
En dag der vi fokuserer på hvordan man kan oppnå økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen.

Helsefagarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Mer informasjon
Jobber du i helsesektoren og ønsker å ta fagprøven? Da er Helsefagarbeider - teori til fagprøven nettstudiet for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Fagdag Ambulansepersonell - Konflikthåndtering

1 dag
Mer informasjon
I anledning ambulansearbeiderenes dag 21. September inviterer Fagforbundet Hordaland og Fagakademiet til dagskurs om hvordan håndtere aggresjon, trusler og vold på arbeidsplassen.

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

2 dager
Kurset skal tilføre eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” 
 

Mellom to stoler – og bak sofaen?

1 dag
Mer informasjon
En fagdag om jus og fag i NAV og helse-og omsorgstjenesten
 

HMS-kurs for ledere i kirken

1 dag
Mer informasjon
Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

1 dag
Mer informasjon
Gjennom denne fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

1 dag
Mer informasjon
Motivasjon til å takle en hektisk hverdag 
Fokus på positive holdninger og økt selvtillit
Hvordan ta ansvar for å forbedre eget og andres arbeidsmiljø
Se deg selv som en ressurs!

Underernæring hos eldre

1 dag
Mer informasjon
Det gode måltid!
Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. 
 

Kursstige bad: Livredning og beredskap

2 dager
Mer informasjon
Kurset er ett av en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”

Hva arbeidstakere må tåle? - Videokonferanse

3 timer
Mer informasjon
Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde.