Synnøv Karlsen

Kompetanserådgiver

Område: Vest - Bergen

Synnøv har samfunnsfaglig bakgrunn med hovedvekt på sosiologi. I tillegg har hun videreutdanning i veiledning og coaching/teamcoaching, og hun er autorisert for å bruke og undervise i Jungiansk TypeIndex (JTI) og Teamkompasset.

Hun har bred erfaring med prosess og omstilling fra offentlig sektor. For tiden fokuserer hun på Lederutdanning for helse og omsorg  der hun er kursleder. Synnøv organiserer konferanser og kurs, særlig innen teknisk sektor. Hun foreleser innen JTI/Teamkompasset, veiledning og strategisk kompetanseplanlegging.