Ole Oddvar Bruem

Kompetanserådgiver

Område: Øst - Moelv

Ole Oddvar er kompetanserådgiver og en erfaren kursholder innen forskjellige temaer hvor han får gode tilbakemeldinger. Bruem har vært politiker med erfaring fra kommunestyre, formannskap og utvalgsarbeid.

Han har vært redaktør for Håndbok for Eldreråd og for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og holder kurs over hele landet for medlemmer av disse rådene.