Anneli Frantzen

Fagansvarlig, Avdeling fag og kvalitet AOF

Område: Oslo

Anneli er utdannet pedagog med ledelse og har lang og bred erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i barnehage, skoleverket, i institusjon med helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge. 

Anneli har vært veileder for Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad og vært ansvarlig for lærlinger i bedrift. Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av Nav. I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Anneli blant annet foreleser på kurs i oppvekstsektoren og psykisk helse.