Våre medarbeidere

Fagakademiet AOF har ansatte i ulike stillinger over hele landet. Noen er dedikerte forelesere, andre er i administrative stillinger. Uansett – vi er her for å bistå nettopp deg!

Randi Gisvold Steen

Kompetanserådgiver

Sør - Drammen

Anneli Frantzen

Fagansvarlig, Avdeling fag og kvalitet AOF

Oslo

Anneli er utdannet pedagog med ledelse og har lang og bred erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i barnehage, skoleverket, i institusjon med helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge. 

Anneli har vært veileder for Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad og vært ansvarlig for lærlinger i bedrift. Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av Nav. I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Anneli blant annet foreleser på kurs i oppvekstsektoren og psykisk helse.

Ottar Høier

Fagansvarlig, Avdeling fag og kvalitet AOF

Oslo

Ottar har bred erfaring med personlig veiledning/coaching og organisasjonsutvikling, kursledelse og fasilitering av endringsprosesser. Han har lang erfaring fra offentlig sektor.

Ottar har utdanning innen humaniora (Idéhistorie) fra UiO og offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder. Han er utdannet gestaltorientert coach fra Norsk Gestaltinstitutt Høgskole. Han har en sertifisering i relasjonelt basert organisasjonsutvikling fra RelationalChange i London, og er akkreditert coach MGPO i Gestaltpraktiserende i organisasjoner.

For tiden er han også engasjert som timelærer i «Coachende ledelse» ved Høgskolen Innlandet.
Se personvernerklæring og etiske retningslinjer MGPO her: Etiske retningslinjer MGPO

Ole Oddvar Bruem

Kompetanserådgiver

Øst - Moelv

Ole Oddvar er kompetanserådgiver og en erfaren kursholder innen forskjellige temaer hvor han får gode tilbakemeldinger. Bruem har vært politiker med erfaring fra kommunestyre, formannskap og utvalgsarbeid.

Han har vært redaktør for Håndbok for Eldreråd og for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og holder kurs over hele landet for medlemmer av disse rådene.

Rune Mathiassen

Kompetanserådgiver

Nord - Tromsø

Sigurd Inge Vardøy

Kompetanserådgiver

Vest - Bergen

Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen

Synnøv Karlsen

Kompetanserådgiver

Vest - Bergen

Synnøv har samfunnsfaglig bakgrunn med hovedvekt på sosiologi. I tillegg har hun videreutdanning i veiledning og coaching/teamcoaching, og hun er autorisert for å bruke og undervise i Jungiansk TypeIndex (JTI) og Teamkompasset.

Hun har bred erfaring med prosess og omstilling fra offentlig sektor. For tiden fokuserer hun på Lederutdanning for helse og omsorg  der hun er kursleder. Synnøv organiserer konferanser og kurs, særlig innen teknisk sektor. Hun foreleser innen JTI/Teamkompasset, veiledning og strategisk kompetanseplanlegging.

Rasmus Verlo

Kompetanserådgiver

Sør - Drammen

Tom Erik Moe

Kompetanserådgiver

Nord - Tromsø

Lars Metlid

Kompetanserådgiver

Midt - Trondheim

Lars foreleser på flere områder, men med vekt på ledelse og økonomi. Lars er utdannet sivilagronom i tekniske fag og har lang ledererfaring på høyt nivå i både offentlig og privat sektor. Hans lange ledererfaring i kommunal sektor gir inngående kjennskap til hvordan offentlig forvaltning er oppbygd og driftes – både praktisk og økonomisk. Lars er godkjent foreleser ved Høgskolen i Hedmark og foreleser på Lederutdanning helse og omsorg

Øyvind Tingstad

Kompetanserådgiver

Midt - Trondheim

Øyvind Tingstad er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han er bedriftsøkonom fra BI og har videreutdanning i kunnskapsforvaltning og veiledning. Øyvind har vært befal i Forsvaret og regionleder i NKI nettstudier. Han er ansvarlig for Fagakademiets nettstudier, og foreleser innen konflikthåndtering, arbeidsmiljø og HMS. Øyvind er en humørfylt kursholder som alltid har en god kommentar på lur!

Espen Balle

Salgsansvarlig AOF Arbeidsliv

Oslo

Espen er salgsansvarlig AOF Arbeidsliv, og var tidligere salgs- og markedssjef i Fagakademiet. Han har master i ledelse, og er adjunkt og økonom. Espen har betydelig kompetanse og erfaring fra ledelse og virksomheter i endring. I tillegg har han erfaring som politiker (herunder hovedutvalgsleder) i to perioder. KS har benyttet hans kompetanse til opplæring av politikere i en rekke kommuner. Han har drevet lederutviklingsprosesser innen både privat og offentlig sektor.

Tonje Gullikstad

Administrasjonskonsulent

Oslo

Britt-Elin Strandli

Konsulent

Nord - Tromsø

Janne Vaeng

Konsulent

Midt - Trondheim

Roger Frostad

Konsulent

Øst - Oslo

Besøksadresse: Torggata 12, 0181 Oslo