Hovedkontoret

Vårt hovedkontor er lokalisert i Oslo sentrum.

Tlf: 417 84 200
post@fagakademiet.no

Besøksadresse: Torggata 12
Postadresse: Postboks 7084 St Olavsplass, 0130 Oslo

Hilde Klæboe

Administrasjons- og markedssjef

908 69 043 hilde.klaeboe@fagakademiet.no

Espen Balle

Salgssjef

975 38 040 espen.balle@fagakademiet.no

Jon Vidar Sveum

Økonomi- og personalsjef

950 79 210 jon.vidar.sveum@fagakademiet.no

Tonje Gullikstad

Administrasjonskonsulent

901 53 148 tonje.gullikstad@fagakademiet.no