Fagpersoner

Fagakademiet har en lang rekke forelesere, foredragsholdere, kursholdere, rådgivere og andre, både internt hos oss og eksterne samarbeidspartnere. Dette er dedikerte fagpersoner med bred kunnskap og lang erfaring innen sine spesialfelt. Her presenteres et utvalg:

Arne Bernhardsen


Arne Bernhardsen har mangeårig erfaring fra og bakgrunn som verneombud, hovedverneombud og medlem av AMU. Arne jobbet mange år i produksjonen i norsk næringsmiddelindustri før han begynte å holde HMS-kurs. Han var redaktør i Gyldendals arbeidslivsavdeling i 15 år. I tillegg har han i mange år holdt et stort antall kurs både for offentlig og privat sektor. Han er også rådgiver innenfor HMS-området for flere store, norske bedrifter.

Han har bl.a. gitt ut boken ”Arbeidsmiljøutvalget – Håndbok for arbeid i AMU” på Gyldendal, som kom i 6. utg i 2018.

Fagakademiet har arrangert kurs med Arne Bernhardsen siden 1997 – og kursdeltakerne har alltid gitt ham svært god tilbakemelding.

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering. Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Han foreleser innen følgende områder: Etikk, Verdier, Arbeidsmoral, Taushetsplikt, Hvordan få det enda bedre på jobb, Folkeskikk og uskikk på jobben, HMS grunnkurs, HMS for ledere, HMS for tillitsvalgte og verneombud, Kurs for AMU-medlemmer, HMS-kurs for Den norske kirke, Relasjonsledelse, Endringsledelse, Helsefremmende ledelse, Kommunikasjon og Metoder for konflikthåndtering.

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Espen Winther

Han er utdannet allmennlærer, sosialpedagog og gestaltterapeut. Han har bred arbeidsmessig erfaring innen grunnskole, VGS, voksenopplæring, barnevern, organisasjonsutvikling og psykoterapi.

I sine kurs og seminarer bruker Espen gestaltpsykologi som metode og formen er direkte og åpen. Les gjerne mer om ham på www.i-utvikling.no


Espen Winther har holdt mange kurs for Fagakademiet over hele landet de siste årene med tema som:
”Kul, drittsekk eller voksen” – for alle som arbeider med barn og ungdom
”Forbanna, utbrent eller tilfreds” – om arbeidslivskvalitet
”Dropout – Dropin” Hvordan forebygge Dropout?

Eva Kronholm Heiberg

Eva Kronholm Heiberg er klinisk spesialist i sykepleie/sår. Hennes masteroppgave i sykepleievitenskap ved UiO omhandler trykksår. Hun er styremedlem i NIFS (Norsk interesse faggruppe for sårheling) og jobber på Kirurgisk Poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Eva behandler polikliniske pasienter med problematiske sår og har lang erfaring fra gastrokirurgi, ortopedi og plastisk kirurgi. Eva jobber også med fag og leder sykehusets Sårfaggruppe.

 

Hanne Lessner

Klinisk ernæringsfysiolog med mastergrad innen overvekt, kosthold og vektreduksjon.
Lessner driver egen praksis, Ernæringsteamet i Oslo, og tilbyr veiledning og behandling innenfor kosthold og ernæring, i samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.
Hanne Lessner har flere års erfaring som leder av vektreduksjonsgrupper ved seksjon for preventiv kardiologi, klinikk for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus HF. Lessner har tidligere vært ansvarlig for kosthold og ernæring ved Idrettens Helsesenters behandlingstilbud for helseskadelig overvekt. De siste årene har hun vært tilknyttet Akershus Universitetssykehus avdeling voksenhabilitering og BUP, Olympiatoppen og Villa Sult.
Hanne er en sprudlende og humørfylt foreleser som alltid begeistrer deltakerne!

Heidi Omdal

Heidi Omdal er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet selektiv mutisme. Forskningen, formidlingen og veiledningen er knyttet til selektiv mutisme, sosiale og emosjonelle vansker, samspill og kommunikasjon, innovasjonsarbeid og utvikling av gode læringsmiljø gjennom teambygging og systemarbeid. 

Se mer om Heidi Omdal

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!

Knut Ove Solberg

Tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, nå ansatt ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Han har lang klinisk erfaring i forhold til personer med utviklingshemming og samarbeid mellom forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Pål Aaser Storå

Pål Kristian Storå, avdelingsleder ved Tiltak for unge - Agder.
Utdannet fengselsbetjent og sykepleier. Pål Storå har arbeidet som fengselsbetjent i mange år, og senere som sykepleier og leder innen rus- og psykiatrifeltet.
Fra 2005 ble han enhetsleder ved avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet, Familieenheten Hov, Sykehuset Innlandet HF. Han tok så over ledelsen i LAR – Innlandet under omstillingsprosessen med å legge LAR-tilbudet inn under DPS fremfor å ha dette i sentralsykehusfunksjonen. Pål Storå har vært avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet og har hatt ansvar for utvikling av flere studieplaner innen rus/psykiatri og miljøarbeid, men også utdanninger blant annet rettet mot rehabilitering og eldre.
I dag jobber han som avdelingsleder innen privat barnevern.

Liss Tunheim

Liss jobber med profesjonelt renhold som Key Account Manager i HAKO Ground & Garden AS. Hun er en herlig person som brenner for å løfte renholdsfaget og spre viktigheten av å ha gode, dyktige, dedikerte renholdere. Hun har jobbet mange år innen profesjonelt renhold og holder kurs innenfor motivasjon, mestring, teamarbeid, ergonomi, endringer i i arbeidslivet, grunnleggende renhold mm. Hun er en lagbygger som er opptatt av å bygge VI-følelsen - SAMMEN er et godt sted å være! Liss er en direkte person som bruker humor og selvironi i møtet med deltakerne.

Ragnar Eriksen

Rådgiver og filolog. Han har lang erfaring fra offentlig informasjonsvirksomhet, markedsføring og media. Ragnar har i mange år holdt kurs i klarspråk for en rekke kommuner, fylkeskommuner, departement og direktorat.

Deltakerne opplever kursene som underholdende og inspirerende. De setter pris på at alt er så praktisk lagt opp. Ingen høytflygende teorier - kun konkrete teknikker og knep som de kan ta i bruk straks.

Owe Ødegården

Owe Ødegården er utdannet systemutvikler med lang erfaring i dokumentforvaltning og sikkerhet. Owe har vært med å lede flere prosjekter  med å innføre nye sak og arkivsystemer i flere organisasjoner med gode resultater. Owe jobber i dag i Oslo kommune Bydel Ullern. Han har også vært leder for ØRU arkivgruppe som består av 6 kommuner på Øvre Romerike. Han har holdt flere foredrag og kurs om dokumentsikkerhet, forvaltning og forståelsen av å ha et velfungerende arkiv og dokumentsenter

Rolf Gjestad

Psykolog, erfaren kliniker og kurslærer for KiD/KiB, som nå arbeider som forsker i Helse Vest. Gjestad har lang erfaring som foreleser innen temaene; stressreaksjoner etter kritiske hendelser, dagliglivets stress, stressmestring, forskningsmetode og statistikk. I tillegg har han også veiledet arbeidsgrupper, spesielt grupper tilhørende helse- og sosialtjenesten.

Ståle Brandsrud

Rådgiver Renhold hos Wittusen og Jensen. Ståle har erfaring i renholdsbransjen helt tilbake fra 1991. Han brenner for renholdsyrket og renholderne, han har lang erfaring som kursholder og i tillegg er han mangeårig fotballtrener på høyt nivå.


Ståle er en humørfylt og engasjerende kursholder som alltid får strålende tilbakemeldinger fra deltakerne!

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Øyvind Thorvaldsen

Erfaring som lærer og leder med kompetanse innen undervisning, ledelse, organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Selvstendig konsulent siden 1992 med oppdrag knyttet til leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, kommunikasjonsstrening og konflikthåndtering på alle nivåer i organisasjonen. Kompetanse innen skreddersydde og deltakerbaserte læringsprosesser som sikrer involvering og eierskap i endringsarbeidet. Erfaring med næringsutvikling og etablererprogrammer. www.medvind.as

Arild Odd

Arild Odd er utdannet fysioterapeut, og han har arbeidet innen eldreomsorg, på akuttsykehus og på SSR i Stavern (tidligere Kysthospitalet). Han har i mange år vært ansatt i Larvik kommunes bedriftshelsetjeneste og HMS-tjeneste, og jobbet bl.a. med opplæring i ergonomi for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, i barnehager, for renholdere og for et stort antall av kommunens brukere av PC.

Arild Odd holder kurs over hele landet, og har med seg erfaringer fra Båtsfjord i nord til Søgne i sør. Tilbakemeldingene er svært gode.

Solfrid Raknes

Hun er psykologspesialist, erfaren kliniker og underviser. Hun har lang erfaring med å lage og spre psykopedagogisk materiell bredt i Norge. I september disputerte hun på feltet forebygging av psykiske lidelser. Raknes har utviklet dette psykopedagogiske materiellet i samarbeid med et bredt fagmiljø i Norge. Det er oversatt til svensk, dansk, engelsk, arabisk, spansk, samisk og finsk.

Solveig Høegh-Krohn

Solveig Høegh-Krohn har undervist i MI siden 2007, da hun ble utdannet MI-trener og medlem av det internasjonale MI-nettverket MINT. Hun har jobbet ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) fra 2007-2013 der hun har hatt ansvar for opplæring av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte i Motiverende Intervju. Solveig er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet, i tillegg til at hun har gjennomført kurs for Helsedirektoratet, fylkeskommuner, kommuner, NAV, sykehus og private institusjoner. Solveig Høegh-Krohn har deltatt på og arrangert konferanser i regi av MINT.

Utdanning: Solveig Høegh-Krohn er utdannet ved Universitetet i Oslo, der hun tok en master i Peace & Conflicts-studies, i tillegg til at hun er utdannet Gestaltterapeut (MNGF) ved Norsk Gestaltinstitutt.

Kristian Rem

Han er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo, og jobber til daglig med barn, unge og familier i Oppegård kommune. Tok selv DU-Mestringskurs for ungdom i 2015, og har siden da arrangert kurs for ungdommer i Oppegård. Har siden 2018 bidratt i gjennomføringen av Tankekraft og DU sammen med Trygve Børve. Kristian engasjerer og inspirerer gjennom deling av egne erfaringer fra kurs og arbeid med ungdommer. 

Anne Irene Enge

Anne Irene Enge er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Malvik kommune.
Hun var tidligere kvalitetsleder i Nordbohus AS – hovedkontoret til en av landets største boligleverandører. Kontoret leverer tjenester, prosjektering og systemer til sine ca 50 medlemsbedrifter.
Enge har også vært daglig leder i håndverksselskapet Kvatro AS, som leverer totalentrepriser og boliger i Orkdalsregionen sørvest for Trondheim.
Enge var også tidligere leder for teknisk kontor i utbyggingskommunen Skaun like sør for Trondheim.
Anne Irene Enge har betydelig erfaring på større utbyggingsprosjekt med planlegging, anbud og gjennomføring som byggherre – og har også god kunnskap om prosjektering og leveranser av bygg.
Enge har også svært gode kunnskaper om temaet Lov om offentlig anskaffelser – gjennom praktisering, samt ved å forelese på dette lovverket.
Anne Irene Enge har flere års samarbeid med Fagakademiet.

Ann Karin Johannesen

Ann Karin Johannesen, kreftkoordinator. Utdannet sykepleier i 1995, jobbet både i sykehus og kommunehelsetjenesten som sykepleier, fagutviklingssykepleier, virksomhetsleder og tjenesteleder på lindrende enhet. Hun har videreutdanning i palliasjon og veiledning. Ann Karin har et stort hjerte for faget sitt, og gleder seg over å formidle sin kunnskap videre!

Harriet Selle

Harriet Selle, Klinisk spesialistsykepleier innen diabetes. Etablerte Diabetesklinikken Trondheim i august 2010. Selle har i mange år gitt opplæring til pasienter med diabetes. Hun er ofte foreleser for helsepersonell hvor kunnskap om diabetes etterspørres.

Harriet Selle har vært studiesykepleier i 10 ulike studier innen endokrinologi, og har hatt et eget prosjekt om forekomst av infiltrater hos insulinbrukere. 

Selle er medlem av Norges Diabetesforbund, og har vært med i to arbeidsgrupper i Helsedirektoratet for å revidere de Nasjonale faglige retningslinjene for diabetes som ble utgitt i september 2016.

Hennes mål er å motivere pasientene til å mestre hverdagen med de utfordringene hver enkelt har.

Mette Juberg

Kvalitets- og mattrygghetssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Hun er utdannet Næringsmiddelteknolog i 1987 og har lang og bred erfaring fra næringsmiddelbransjen. Mette har holdt mange kurs innen HACCP, merking og allergener og er en dyktig og humørfylt kursholder!

Jan Terje Omdal

Jan Terje Omdal er utdannet vernepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse, krisehåndtering, veiledning, voldsrisikovurdering og -håndtering. Han har bakgrunn fra psykisk helsevern, barnevern og rusomsorg. Han bred erfaring med håndtering og behandling av aggresjon, vold og selvskading. Omdal har også bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, private og offentlige institusjoner, fagforeninger og foretak. Omdal har hatt over 300 kurs i Terapeutisk Håndtering av aggresjon (THA),og har utviklet manual og instruktørutdanning knyttet til dette. Videre har Omdal forelest på nasjonale og internasjonale konferanser om funn knyttet til erfaringsbasert kunnskap om temaet.

Anneli Frantzen

Anneli er utdannet pedagog med ledelse og har lang og bred erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i barnehage, skoleverket, i institusjon med helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge. 

Anneli har vært veileder for Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad og vært ansvarlig for lærlinger i bedrift. Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av Nav. I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Anneli blant annet foreleser på kurs i oppvekstsektoren og psykisk helse.

Ottar Høier

Ottar har bred erfaring med personlig veiledning/coaching og organisasjonsutvikling, kursledelse og fasilitering av endringsprosesser. Han har lang erfaring fra offentlig sektor.

Ottar har utdanning innen humaniora (Idéhistorie) fra UiO og offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder. Han er utdannet gestaltorientert coach fra Norsk Gestaltinstitutt Høgskole. Han har en sertifisering i relasjonelt basert organisasjonsutvikling fra RelationalChange i London, og er akkreditert coach MGPO i Gestaltpraktiserende i organisasjoner.

For tiden er han også engasjert som timelærer i «Coachende ledelse» ved Høgskolen Innlandet.
Se personvernerklæring og etiske retningslinjer MGPO her: Etiske retningslinjer MGPO

Ole Oddvar Bruem

Ole Oddvar er kompetanserådgiver og en erfaren kursholder innen forskjellige temaer hvor han får gode tilbakemeldinger. Bruem har vært politiker med erfaring fra kommunestyre, formannskap og utvalgsarbeid.

Han har vært redaktør for Håndbok for Eldreråd og for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og holder kurs over hele landet for medlemmer av disse rådene.

Synnøv Karlsen

Synnøv har samfunnsfaglig bakgrunn med hovedvekt på sosiologi. I tillegg har hun videreutdanning i veiledning og coaching/teamcoaching, og hun er autorisert for å bruke og undervise i Jungiansk TypeIndex (JTI) og Teamkompasset.

Hun har bred erfaring med prosess og omstilling fra offentlig sektor. For tiden fokuserer hun på Lederutdanning for helse og omsorg  der hun er kursleder. Synnøv organiserer konferanser og kurs, særlig innen teknisk sektor. Hun foreleser innen JTI/Teamkompasset, veiledning og strategisk kompetanseplanlegging.

Lars Metlid

Lars foreleser på flere områder, men med vekt på ledelse og økonomi. Lars er utdannet sivilagronom i tekniske fag og har lang ledererfaring på høyt nivå i både offentlig og privat sektor. Hans lange ledererfaring i kommunal sektor gir inngående kjennskap til hvordan offentlig forvaltning er oppbygd og driftes – både praktisk og økonomisk. Lars er godkjent foreleser ved Høgskolen i Hedmark og foreleser på Lederutdanning helse og omsorg

Øyvind Tingstad

Øyvind Tingstad er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han er bedriftsøkonom fra BI og har videreutdanning i kunnskapsforvaltning og veiledning. Øyvind har vært befal i Forsvaret og regionleder i NKI nettstudier. Han er ansvarlig for Fagakademiets nettstudier, og foreleser innen konflikthåndtering, arbeidsmiljø og HMS. Øyvind er en humørfylt kursholder som alltid har en god kommentar på lur!

Espen Balle

Espen er salgs- og markedssjef i Fagakademiet. Han har master i ledelse, og er adjunkt og økonom. Espen har betydelig kompetanse og erfaring fra ledelse og virksomheter i endring. I tillegg har han erfaring som politiker (herunder hovedutvalgsleder) i to perioder. KS har benyttet hans kompetanse til opplæring av politikere i en rekke kommuner. Han har drevet lederutviklingsprosesser innen både privat og offentlig sektor.