Adresser

Fagakademiet er en landsdekkende organisasjon, med kontorer i flere byer. De ansatte dekker primært sitt nærområde, men vi jobber like gjerne på tvers og over hele landet – faget er det viktigste! Finn ditt nærmeste kontor, og vi hjelper deg videre dersom spisskompetansen finnes på et annet geografisk sted.

Hovedkontoret

Hovedkontoret ligger sentralt i Oslo

Besøksadresse: Torggata 12, Oslo

Postadresse: Postboks 7084 St Olavsplass, 0130 Oslo

Nord

Nord dekker Nordland, Troms  og Finnmark

Besøksadresse: Storg 142/148, Tromsø

Postadresse: Postboks 6222 Langnes, 9292 Tromsø

Midt

Midt dekker Møre og Romsdal samt Trøndelag

Besøksadresse: Dronningens g 10, inngang A, 3. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 806 Sentrum, 7408 Trondheim

Sør

Sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

Besøksadresse: Øvre Storgate 9, Drammen

Postadresse: Øvre Storgate 9, 3018 Drammen

Vest

Vest dekker Rogaland, Hordaland samt Sogn og Fjordane

Besøksadresse: Bergen: Vestre Strømkai 7, Stavanger: Jens Zetlitz gate 21

Postadresse: Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen

Øst

Øst dekker Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Besøksadresse: Oslo: Torggata 12, Hunndalen: Nyveien 24, Hamar: Fredvang alle 10

Postadresse: Postboks 8798 Youngstorget, 0028 Oslo