Kontakt

Fagakademiet er inndelt i fem geografiske områder. De har ansvar for tilrettelegging av kurs, konferanser og andre kompetansetiltak innenfor sitt geografiske område. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Ta kontakt med ett av våre områdekontor eller ring vårt sentralbord, 417 84 200, så hjelper vi deg videre.

Hovedkontoret

Vårt hovedkontor er lokalisert i Oslo sentrum.

Nord

Nord dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Midt

Midt dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Sør

Sør dekker fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Vest

Vest dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Øst

Øst dekker Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Våre forelesere

Introduksjon til våre forelesere.

Kontaktinfo

Område nord
nord@fagakademiet.no
417 83 700

Område midt
midt@fagakademiet.no
417 82 600

Område vest
vest@fagakademiet.no
417 89 500

Område sør
sor@fagakademiet.no
417 86 400

Område øst
ost@fagakademiet.no
417 84 300