Adresser

Fagakademiet AOF er en landsdekkende organisasjon, med kontorer i flere byer. De ansatte dekker primært sitt nærområde, men vi jobber like gjerne på tvers og over hele landet – faget er det viktigste! Finn ditt nærmeste kontor, og vi hjelper deg videre dersom spisskompetansen finnes på et annet geografisk sted.

Hovedkontoret

Hovedkontoret ligger sentralt i Oslo

Besøksadresse: Torggata 12, Oslo

Postadresse: Torggata 12, 0181 Oslo

Nord

Nord dekker Nordland pluss Troms  og Finnmark

Besøksadresse: Storg 142/148, Tromsø

Postadresse: Postboks 6222 Langnes, 9292 Tromsø

Midt

Midt dekker Møre og Romsdal samt Trøndelag

Besøksadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

Postadresse: Postboks 806 Sentrum, 7408 Trondheim

Sør

Sør dekker Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

Besøksadresse: Buskerudveien 72

Postadresse: Buskerudveien 72, 3024 Drammen

Vest

Vest dekker Rogaland og Vestland

Besøksadresse: Vestre Strømkai 7, Bergen

Postadresse: Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen

Øst

Øst dekker Østfold, Akershus, Oslo og Innlandet

Besøksadresse: Drammen: Buskerudveien 72, Moelv: Storg 150

Postadresse: Buskerudveien 72, 3024 Drammen