Hovedkontoret

Vårt hovedkontor er lokalisert i Oslo sentrum.

417 84 200
post@fagakademiet.no

Besøksadresse: Torggata 12
Postadresse: Postboks 7084 St Olavsplass, 0130 Oslo

Espen Balle

Salgssjef

Jon Vidar Sveum

Økonomi- og personalsjef

Tonje Gullikstad

Administrasjonskonsulent