Våre forelesere

Introduksjon til Fagakademiets forelesere

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»

Eskild er en av våre eksterne forelesere.

Trygve A. Børve

Psykolog Trygve Arne Børve: Erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU. Han har blant annet utviklet og skrevet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og opplæringsprogrammet, sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Han har også utviklet DU (Depresjonsmestring for ungdom). Han holder også kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Trygve er en av våre eksterne forelesere.

Bente Storfjell

Bente er utdannet førskolelærer, med spesialisering innen flere felt, blant annet pedagogikk, veiledning og coaching. Bente er godkjent foreleser ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Nesna. Hun har lang erfaring som leder, faglærer og kursveileder, noe som gjør henne til en svært attraktiv foreleser. For tiden fokuserer hun på utvikling og gjennomføring av studier og kurs for barne- og ungdomsarbeidere/assistenter som jobber med barn og unge, samt utvikling av nye studier innen veiledning og coaching.

Hun foreleser innen følgende områder: Veiledning, Coaching, Kommunikasjon og samhandling, Løsningsfokusert tilnærming, Teamarbeid og –utvikling, Barnehagepedagogikk, Prosessarbeid og -ledelse

Bente er av våre eksterne forelesere.

Kurt Bjørnnes

Kurt er privatpraktiserende advokat. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Kurt er en av våre eksterne forelesere

Knut Erling Nyheim

Knut Erling Nyheim er utdannet vernepleier fra 1982, og jurist fra 1999.  Han har mange års erfaring fra offentlig forvaltning innen helse- og omsorgssektoren, og blant annet flere år hos fylkesmannen i Oppland.  Han har også 15 års erfaring som advokatfullmektig/advokat.  Nyheim foreleser innen juridiske emner, da særlig forvaltningsrett, saksbehandling og helse- og omsorgsrett.  Han er foreleser på jusmodulen innenfor helselederutdanningen som Fagakademiet leverer sammen med Høgskolen i Innlandet og RO.

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdannelse som sykepleier og er videreutdannet innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering. Johan Peter er en mye brukt foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Han foreleser innen følgende områder: Etikk, Verdier, Arbeidsmoral, Taushetsplikt, Hvordan få det enda bedre på jobb, Folkeskikk og uskikk på jobben, HMS grunnkurs, HMS for ledere, HMS for tillitsvalgte og verneombud, Kurs for AMU-medlemmer, HMS kurs for den norske kirke, Relasjonsledelse, Endringsledelse, Helsefremmende ledelse, Kommunikasjon og Metoder for konflikthåndtering.

Johan Peter er en av våre eksterne forelesere.

Jan Inge Aas Eidem

Jan Inge er utdannet samfunnsøkonom (Cand. Polit.) og bedriftsøkonom og er Cand.Mag. innen offentlig politikk, administrasjon og økonomi. Han har lang erfaring som foreleser og sensor og er for tiden godkjent av Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har erfaring som rådgiver og leder i offentlig sektor og har flere års erfaring fra konsulentbransjen. For tiden har Jan Inge fokus på kurs og studier som kan bidra til at ledere og medarbeidere blir tryggere og mer robuste i sine roller

Lars Metlid

Lars foreleser på flere områder, men med vekt på ledelse og økonomi. Lars er utdannet sivilagronom i tekniske fag og har lang ledererfaring på høyt nivå i både offentlig og privat sektor. Hans lange ledererfaring i kommunal sektor gir inngående kjennskap til hvordan offentlig forvaltning er oppbygd og driftes – både praktisk og økonomisk. Lars er godkjent foreleser ved Høgskolen i Hedmark og foreleser på Lederutdanning helse og omsorg. 

Ole Oddvar Bruem

Ole Oddvar er tilknyttet flere områder, for tiden fokuserer han på kompetansehevende tiltak. Ole Oddvar har mange års politisk erfaring, og har hatt ulike lederverv i Fagbevegelsen. Han var redaktør for Håndbok for Eldreråd og for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han foreleser i drift av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Synnøv Karlsen

Synnøv har samfunnsfaglig bakgrunn med hovedvekt på sosiologi. I tillegg har hun videreutdanning i veiledning og coaching/teamcoaching, og hun er autorisert for å bruke og undervise i Jungiansk TypeIndex (JTI) og Teamkompasset. Hun har bred erfaring med prosess og omstilling fra offentlig sektor. For tiden fokuserer hun på Lederutdanning for helse og omsorg  der hun er kursleder. Synnøv organiserer konferanser og kurs, særlig innen teknisk sektor. Hun foreleser innen JTI/Teamkompasset, veiledning, strategisk kompetanseplanlegging.

Ottar Høier

Ottar har bred erfaring med personlig veiledning/coaching og organisasjonsutvikling, kursledelse og fasilitering av endringsprosesser. Han har lang erfaring fra offentlig sektor.

Ottar har utdanning innen humaniora (Idéhistorie) fra UiO og offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder. Han er utdannet gestaltorientert coach fra Norsk Gestaltinstitutt Høgskole. Han har en sertifisering i relasjonelt basert organisasjonsutvikling fra RelationalChange i London. For tiden er han også engasjert som timelærer i «Coachende ledelse» ved Høgskolen Innlandet.

Han har i mange år vært lokal tillitsvalgt i Fagakademiet og sentralt i avd. 679/ "Foreningen for Rådmenn og andre ledere" i Fagforbundet.

Se personvernerklæring og etiske retningslinjer MGPO her:  Etiske retningslinjer MGPO

Anne Irene Enge

Anne Irene Enge er kvalitetsleder i Nordbohus AS, en av landets største boligleverandører. Kontoret leverer tjenester, prosjektering og systemer til sine ca 50 medlemsbedrifter. Dette gjelder også systemer, rutiner og support innen HMS. Enge har det overordnede ansvaret for kvalitet og HMS.

Enge var daglig leder i et håndverksselskap som leverer totalentrepriser og boliger i og rundt Orkdal. Hun var tidligere leder for teknisk kontor i utbyggingskommunen Skaun. Hun har betydelig erfaring på større utbyggingsprosjekt med planlegging, anbud og gjennomføring som byggherre. Enge har også svært gode kunnskaper om temaet Lov om offentlig anskaffelser – gjennom praktisering, samt forelesning på dette lovverket.

Anne Irene Enge har flere års samarbeid med Fagakademiet, og kurset om byggherreforskriften er holdt over hele landet – både som åpent påmeldingskurs, og som internt kurs hos for eksempel Jernbaneverket og hos Statsbygg.

Anne Irene Enge er en av våre eksterne forelesere

Ann-Elin Frantzen

Ann-Elin er utdannet pedagog med ledelse og har lang erfaring som leder i offentlig og privat sektor i fagområdene oppvekst, helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge. Ann-Elin har lang undervisnings og veiledererfaring fra skoleverket og som veileder for studenter blant annet ved Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad. Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelsesprosesser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av NAV. I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Ann-Elin blant annet kursleder / foreleser for kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare», «Ledelse for alle» og et «4 dagers kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehager» i tillegg til koordinering i fagteam psykisk helse.

Vi skreddersyr gjerne vår undervisning til din virksomhet

Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier og konferanser, samtidig som vi skreddersyr tilbud til våre oppdragsgivere.

Mer om bestillingsoppdrag