Få inspirasjon, faglig påfyll og møt likesinnede

Vi setter jevnlig opp faste konferanser som er åpne for alle, men vi kan også skreddersy konferanser etter dine ønsker og behov.

Vi sørger for å sette opp kunnskapsrike foredragsholdere som formidler relaterte emner til konferansens tema på en inspirerende måte.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for ambulansepersonell og AMK på Storefjell Resort Hotel, Gol. 
Gol, 05.03.2018 - 3 dager

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. 
Gol, 05.03.2018 - 3 dager

Tidligere årlige konferanser

Du kan lese mer om tidligere konferanser og melde din interesse

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2017

Årets hovedtema er "Myter og fakta om arbeidsmiljøet". 

Sigbjørn Johnsen, fylkesmannen i Hedmark, åpner konferansen og deler ut arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2017.

Brosteinsseminaret 2016

Tema for årets seminar er: Fra fundament til ferdig smykke.

Helsesekretærkonferansen 2016

Blant årets temaer er etikk i arbeidslivet, yrkesstolthet, kommunikasjon, lovverk – alt spesielt rettet mot din rolle som helsesekretær

Konferanse for helsesekretærer

Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere

Konferansen arrangeres av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og sosial. 
Intensjonen er at denne årlige konferansen skal være en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal  fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol  for alle som arbeider innen ambulanse og AMK. 

Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere

To dager for deg som jobber med mat! Enten du er kokk, kjøkkensjef, assistent eller pleiepersonell - her vil du møte likesinnede!

Samspillkonferansen 2017

Årets konferanse 28. - 29.08.17 blir arrangert på Gardermoen for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, arrangerer denne for ellevte gang. Fagakademiet er medarrangør. 

Skolesekretærkonferansen 2016

Blant årets temaer er etikk i arbeidslivet, yrkesstolthet, kommunikasjon, lovverk – alt spesielt rettet mot din rolle som skolesekretær