Få inspirasjon, faglig påfyll og møt likesinnede

Vi setter jevnlig opp faste konferanser som er åpne for alle, men vi kan også skreddersy konferanser etter dine ønsker og behov.

Vi sørger for å sette opp kunnskapsrike foredragsholdere som formidler relaterte emner til konferansens tema på en inspirerende måte.

Helsesekretærkonferansen 2018

Denne konferansen samler hvert år mange helsesekretærer til to dager med faglig påfyll, dyktige forelesere og god stemning i flotte omgivelser!
Sandefjord, 20.11.2018 - 2 dager

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2018

Dette er den åttende årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.
Bergen, 29.11.2018 - 2 dager

Skolesekretærkonferansen 2018

Denne konferansen samler hvert år mange skolesekretærer til to dager med faglig påfyll, dyktige forelesere og god stemning i flotte omgivelser!
Sandefjord, 20.11.2018 - 2 dager

Tidligere årlige konferanser

Du kan lese mer om tidligere konferanser og melde din interesse

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2017

Årets hovedtema er "Myter og fakta om arbeidsmiljøet". 

Sigbjørn Johnsen, fylkesmannen i Hedmark, åpner konferansen og deler ut arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2017.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2018

Årets hovedtema er "Arbeidsmiljøet - alles ansvar - ALLTID".

I år har Arbeidsmiljøkonferansen 20 årsjubileum og har mange spennende innledere!

Konferanse for helsesekretærer

Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Konferanse for helsesekretærer , Bergen 2018

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som angår helsesekretærer og kontoransatte i helsevesenet. Hvordan være  ansikt utad og guide videre i systemet?  

Konferanse for vaskeriansatte

2 dager med faglig oppdatering for ansatte i vaskeri - som er medlemmer av Fagforbundet

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere

Konferansen arrangeres av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og sosial. 
Intensjonen er at denne årlige konferansen skal være en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for ambulansepersonell og AMK på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial med Fagakademiet som medarrangør inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. 

Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere

To dager for deg som jobber med mat! Enten du er kokk, kjøkkensjef, assistent eller pleiepersonell - her vil du møte likesinnede!

Saksbehandlerkonferansen 2018

En møteplass for saksbehandlere i kommunal og øvrig offentlig sektor. Relevante temaer innen bl.a. aktuelt lovverk, godt språk, digitalisering og GDPR.