Ledelse og organisasjon


Ledelse og organisasjon

God ledelse skaper bedre tjenester

Ledelse er målrettet innflytelse.

Fagakademiet har lang erfaring med lederutvikling i kommuner og virksomheter. Vi tror på en praktisk tilnærming og høy delaktighet blant deltakerne. Programmene tar utgangspunkt i lokale problemstillinger og gjennomføres i nærheten av dere.

Studier

Fagakademiet tilbyr praksisorienterte og desentraliserte studier innenfor ulike fagområder. Målgruppen er søkere både med studiekompetanse og/eller realkompetanse. Studiene arrangeres og gjennomføres over hele landet i samarbeid med ulike høgskoler.

Se alle våre studier

 

Konferanser

Få inspirasjon, faglig påfyll og møt likesinnede!

Vi har kontakt med kunnskapsrike foredragsholdere med spisskompetanse på sitt fagområde. 

Se alle våre konferanser

 

Bestillingsoppdrag - spesialtilpassede løsninger for virksomheten din

Gjennom samarbeid har Fagakademiet utviklet gode relasjoner til våre oppdragsgivere og kursdeltakere. Vi samarbeider med oppdragsgiver om tjenesteutvikling internt i deres organisasjon og virksomhet. 

Vi har utformet eksempler på tiltak og oppdrag innenfor noen av våre fagområder som kan gjennomføres for våre oppdragsgivere. Vi kan også kombinere på tvers av fagområdene.

Ta gjerne kontakt nå for en uforpliktende samtale. Sammen kan vi analysere organisasjonens behov, utforme løsninger og vurdere mulige tiltak.

Lederutvikling Arbeidsmiljø og HMS

Kurs

Fagakademiet tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Vi samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter.

Våre  tjenesteutviklingstiltak skaper merverdi og endring. Vi tror på en praktisk tilnærming og høy delaktighet blant deltakerne. 

Se våre kurs:

Arbeidsmiljø og HMS   Ledelse og organisasjon

Rådgivning

I tett samarbeid med dere er Fagakademiet en støtte gjennom omstillings- og utviklingsprosesser.

Vi legger stor vekt på å møte tjenesteutøvere og ledere der de er. Læring er endring av adferd. Vårt mål er at det ligger noe igjen i virksomheten når vårt oppdrag er ferdig.

I tillegg til våre egne dyktige ansatte samarbeider vi med kunnskapsmiljøer, høgskoler og selvstendige fagpersoner over hele landet. Vi kan dekke alle fagområder.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende, uformell faglig prat.

Les mer om rådgivning