Juss og saksbehandling


Juss og saksbehandling

Å kjenne lovverket skaper trygghet

Fagakademiet tilbyr kurs og skreddersydd opplæring på de viktigste lovene og saksbehandlingsregler for offentlig sektor. Fagakademiet ønsker å bidra til at ansatte i din virksomhet blir fortrolig med juridisk metode, lovverket og gjeldende saksbehandlingsregler.

Gjennom samarbeid har Fagakademiet utviklet gode relasjoner til våre oppdragsgivere og kursdeltakere, og er ofte samarbeidspartner for utvikling av kompetanse og forbedringsarbeid i deres organisasjoner og virksomheter. Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier, konferanser og oppdrag basert på oppdragsgivers behov.

Vi har utformet eksempler på tiltak og oppdrag innenfor noen av våre fagområder som kan gjennomføres for våre oppdragsgivere. Vi kan også kombinere på tvers av fagområdene.

Bestillingsoppdrag - spesialtilpassede løsninger for virksomheten din

Gjennom samarbeid har Fagakademiet utviklet gode relasjoner til våre oppdragsgivere og kursdeltakere, og er ofte samarbeidspartner for utvikling av kompetanse og forbedringsarbeid i deres organisasjoner og virksomheter. Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier, konferanser og oppdrag basert på oppdragsgivers behov.

Vi har utformet eksempler på tiltak og oppdrag innenfor noen av våre fagområder som kan gjennomføres for våre oppdragsgivere. Vi kan også kombinere på tvers av fagområdene.

Ta gjerne kontakt nå for en uforpliktende samtale. Sammen kan vi analysere organisasjonens behov, utforme løsninger og vurdere mulige tiltak.

 Se bestillingsoppdrag innen juss og saksbehandling

Kurs

Våre kurs skaper endring. Vi tror på en praktisk tilnærming og høy delaktighet blant deltakerne. 

Se kurs innen Juss og saksbehandling