Teknisk og eiendom

Vi har utformet eksempler på tiltak og oppdrag innenfor noen av våre fagområder som kan gjennomføres for våre oppdragsgivere. Vi kan også kombinere på tvers av fagområdene.

Ta gjerne kontakt nå for en uforpliktende samtale. Sammen kan vi analysere organisasjonens behov, utforme løsninger og vurdere mulige tiltak.

Daglig og periodisk renhold

Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder renhold - og faglig oppdatering av renholderne er en viktig del av det. På dette kurset får du både masse fagkunnskap og motivasjon til videre utvikling!

Motivasjon og holdning i renholdsyrket

Fokus på positive holdninger, økt selvtillit og den enkeltes ressurser!

Påfyll- og utviklingsdag for renholdere

En dag hvor vi setter renholderen i fokus! Har renholderen verdens viktigste jobb?

Sanitærrenhold og gulvbehandling

Mange nye typer gulv krever spisskompetanse innen fagfeltet, og det er stadig viktigere å holde seg oppdatert på hvilken behandling det enkelte gulv krever. Kurset vil også belyse renholdets betydning i sanitæranlegg; metoder, løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler

Smart og morsomt renhold

Hva kan være smart renhold? Hva kan gjøre renholdshverdagen morsom? Det finnes en verden av muligheter, og vi gleder oss til å gi deg noen aha-opplevelser!

Smitteforebyggende renhold - webinar

Hygiene og smittevern har stort fokus for tiden. Dette kurset inneholder de viktigste tiltak og rutiner som du må kjenne til i ditt arbeid, enten du er renholder eller jobber direkte med mennesker, for eksempel innen helse og omsorg. Kurset gjennomføres som et tretimers webinar med toveis lyd-/bildekommunikasjon med kursholder. God anledning til å stille spørsmål underveis.