Oppvekst

Oppvekst

Kontaktpersoner oppvekst

Ann-Elin Frantzen
454 14 618
ann-elin.frantzen@fagakademiet.no

Sissel Øvrebø Semshaug
924 16 106
sissel.semshaug@fagakademiet.no

Ottar Høier
917 14 190
ottar.hoier@fagakademiet.no

Hvordan skape gode og effektive relasjoner i lederteamet?

Teamutviklingsprogram som skal styrke hver leder i sin funksjon som leder og bidra til å utvikle en felles lederkultur i barnehagen eller på skolen. Før vi starter opp kartlegger vi lederteamets teamstyrke gjennom Five Behavior. Dette er et internettbasert verktøy som gir både et kommunikasjonsverktøy og et verktøy for teamutvikling.

Kurstilbud assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehager

Ønsker dere en variert kompetanse innenfor pedagogisk veiledning og som på ulike måter kan nyttiggjøres for fagarbeidere og assistenter i barnehagen?

Ledelse for alle

Fagakademiet har utviklet en skreddersøm innenfor lederutvikling til deg som styrer og pedagogisk leder i barnehage. Denne skreddersømmen har fokus på lederutvikling som har praksisnærhet til din konkrete barnehage.

Førstehjelp ved selvmordsfare

Fagakademiet arrangerer Vivat sitt kurs som heter «Førstehjelp ved selvmordsfare». Dette kurset vil gi deg nyttig kompetanse i selvmordsforebygging.