Oppvekst

Målrettet miljøarbeid - ”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg”

Hvordan yte godt faglig arbeid gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid? Vi tar utgangspunkt i din virksomhet og skreddersyr et eget opplegg ut fra de behov du ser. Vårt opplegg gir kompetanse som kan gjennomføres i praksis og ikke være bare en «happening».

Hvordan skape gode og effektive relasjoner i lederteamet?

Teamutviklingsprogram som skal styrke hver leder i sin funksjon som leder og bidra til å utvikle en felles lederkultur i barnehagen eller på skolen. Før vi starter opp kartlegger vi lederteamets teamstyrke gjennom Five Behavior. Dette er et internettbasert verktøy som gir både et kommunikasjonsverktøy og et verktøy for teamutvikling.

Kurstilbud assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehager

Ønsker dere en variert kompetanse innenfor pedagogisk veiledning og som på ulike måter kan nyttiggjøres for fagarbeidere og assistenter i barnehagen?

Ledelse for alle

Fagakademiet har utviklet en skreddersøm innenfor lederutvikling til deg som styrer og pedagogisk leder i barnehage. Denne skreddersømmen har fokus på lederutvikling som har praksisnærhet til din konkrete barnehage.